Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Ny Economic Outlook

Vintern har präglats av politisk turbulens inrikes samt stora svängningar i omvärlden. Kan svensk ekonomi stå emot påfrestningarna som följer och stå tillräckligt stark för att möta framtidsutmaningarna? Läs vår samarbetspartner Swedbanks nya konjunktursprognos.

Svensk ekonomi – ett gungfly i det globala konjunkturhavet
ECB:s bazooka och fallande oljepris ger hopp åt den globala återhämtningen
Global konjunktur – volatilitet, divergens och fokus på ekonomisk politik
Okonventionell penningpolitik och återhållsam finanspolitik i Sverige – en farlig mix?

Läs rapporten i sin helhet


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga