Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Vad innebär negativ styrränta?

Under torsdagen bestämde sig Riksbanken för att sänka styrräntan till -0,10%. I samband med detta justerar Riksbanken även ner räntebanan något. Bankernas effektiva inlåningsränta hos Riksbanken kan därmed bli minus 0,2 procentenheter.

Vad innebär Riksbankens beslut?

Negativa räntor är en ny situation för Sverige som påverkar Lekebergs Sparbank på flera sätt. För bankerna uppstår en direkt kostnad för det eventuella likviditetsöverskott som placeras hos Riksbanken.

Vad händer nu? Kommer ni ta betalt för inlåningen?

Nej, vi har inga planer på att införa minusränta på dina sparpengar eller på ditt lönekonto. Vi kommer så långt det är möjligt att undvika det och istället själva ta kostnader som uppstår.

Kommer ni ta betalt på annat sätt?

Nej, vi har i dagsläget inga planer på att införa andra avgifter för att kompensera oss för detta. Vi kommer så långt som möjligt själva ta kostnader som uppstår.

Hur gör ni med avgifterna på era fonder?

På korta räntefonder /Penningmarknadsfonder kommer vi att överväga att ta bort avgiften om avkastningen inte täcker den och i dagsläget är avgiften 0,10 procent.

Vad händer med bolåneräntorna?

Bolåneräntorna påverkas inte bara av styrräntan utan även av andra typer av räntor på marknaden samt av vad våra konkurrenter gör.

Klarar era IT system av att hantera negativa räntor?

Det finns en del utmaningar, de flesta av våra system hanterar detta men man måste komma ihåg att det här är en helt ny situation och vi har en mängd produkter och system som vi jobbar med.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga