Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lantbruksbarometern 2015

Tufft år väntar men lantbrukarna tror på lönsamhetsförbättring.

Exempelbild

Årets barometer visar att många svenska lantbruksföretag pressas av dålig lönsamhet. Flera företagare planerar dock lönsamhetsförbättrande åtgärder och det finns en tro på försiktigt förbättrad lönsamhet om ett år. Den pressade lönsamheten har medfört att få lantbruksföretag har investerat i sin verksamhet det gångna året och många planerar även att avvakta med investeringar det kommande året. Det till trots har utlåningen till lantbrukssektorn ökat och mer än hälften av lantbrukarna upplever att deras konkurrenskraft är god.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga