Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-04-07

Månadsuppdatering av Investeringsstrategin – aktiemarknaden fortsatt stark

Under årets första kvartal har aktiemarknaderna utvecklats starkt, framförallt i svenska kronor räknat. I Sverige har börsen gått upp cirka 17 procent sedan årsskiftet och den amerikanska tillväxten fortsätter att återhämta sig, medan den amerikanska aktiemarknaden har svårt att hänga med, informerar vår samarbetspartner Swedbank.

Exempelbild

Den europeiska centralbanken gjorde sina första stödköp av statsobligationer nu i mars. Swedbanks marknadsstrateger anser fortsatt att räntor i dagsläget är ett kapitalbevarande alternativ och att aktier är att föredra. Inga förändringar görs i regionallokeringen utan övervikten behålls i Sverige och Europa på bekostnad av USA och Tillväxtmarknader. Japan förblir neutralt.

Rekommendationen är fortsatt en kortare duration i våra ränteplaceringar, först och främst Fasträntekonto i de förvar där det är möjligt och Swedbank Robur Penningmarknadsfond där fasträntekonto inte går att ha.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga