Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-06-03

Allvarlig störning i bankens system den 2 juni

Vårt och vår samarbetspartner Swedbanks datasystem drabbades av en allvarlig störning den 2 juni. Problemen började 18.35 och fick till följd att en stor del av bankens tjänster inte fungerade.

Problemen uppstod i samband med en systemuppdatering som orsakade fel i en programvara, och det tog längre tid att lösa än förväntat. Först efter klockan 03 på morgonen den 3 juni fungerade systemen igen. Problemen beror inte på någon påverkan utifrån utan helt och hållet på interna faktorer.

Vi beklagar djupt de problem störningarna har inneburit för våra kunder. Kunder som inte kunnat använda sina banktjänster med anledning av detta, ber vi ta kontakt med vårt bankkontor. Det är viktigt att du som kund inte får ytterligare besvär av det inträffade och vårt kontor har fullt mandat att hjälpa till att lösa detta utifrån din speciella situation.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga