Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-12-28

Hushållens ekonomi 2016

Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre under 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös - från att gå back till att få 2 300 kr över varje månad. Löneökningar innebär också att lönehushållen får mer kvar. Även pensionärer får det bättre - inkomstpensionerna ökar till och med mer än lönerna generellt under 2016.

Exempelbild

 

Priserna är i stort sett oförändrade från januari 2015 och hyrorna förväntas i genomsnitt höjas med 0,5 procent under 2016. Det innebär att hushållens kostnader i stort sett är desamma som för ett år sedan. Räntorna är fortsatt låga och har till och med sjunkit ytterligare under 2015. De som har ett bostadslån får till följd av det några extra hundralappar kvar i plånboken varje månad.

I 63 av landets kommuner höjs skatten 2016. Den genomsnittliga kommunalskatten blir 32,10 procent 2016 jämfört med 31,99 procent i år. Högst blir skatten i Munkedal med 35,11 procent och lägst i Vellinge med 29,19 procent.

Störst förändring för de arbetslösa

I september höjdes taket i arbetslöshetsförsäkringen från 18 700 kr till 25 000 kr per månad. Den högsta ersättningen blir efter höjningen 20 000 kr per månad. I och med den höjningen är det typhushållet med en arbetslös som får den största förbättringen om man jämför 2015 och 2016.

- Från att gå back med drygt 900 kr varje månad får en arbetslös istället knappt 2 300 kronor över. Det vill säga 3 200 kr mer i plånboken varje månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Bättre för löntagarhushåll

Lönerna förväntas öka med knappt tre procent under 2016. Trots skattehöjningar genom höjd kommunalskatt, avtrappning i jobbskatteavdraget och oförändrade skiktgränser så ökar den disponibla inkomsten.

Swedbanks typhushåll med en ensamstående förälder med underhållsstöd för två barn, får till följd av höjt underhållsstöd och löneökning 1 000 kr mer kvar att leva på mer månad 2016. Underhållsstödet höjdes från 1 273 kr till 1 573 kr per barn och månad i september i år.

En tvåbarnsfamilj med två vuxna som arbetar och som bor i hyreslägenhet, får till följd av löneökningar 1 100 kr mer kvar varje månad. Hyreshöjningen blir marginell och levnadskostnaderna i övrigt ökar inte. Motsvarande familj som istället bor i villa får knappt 1 300 kr mer kvar varje månad jämfört med januari 2015. Det beror på att räntorna har sjunkit ytterligare det senaste året.

Mer kvar i plånboken för pensionärer

Mellan 2015 och 2016 ökar inkomstpensionerna med över fyra procent.

- Pensionerna ökar alltså mer än de genomsnittliga lönerna i samhället. Tillsammans med sänkt skatt på inkomst från pension innebär det 900 kr mer att leva på för pensionärsparet, fortsätter Arturo Arques.

Ett pensionärspar, med inkomstpension och tjänstepension, som bor i hyreslägenhet får 900 kr mer kvar att leva på varje månad nästa år. Garantipensionären får det också bättre, trots sänkt garantipension. Sänkt skatt och höjt bostadstillägg gör att garantipensionären får 250 kr mer i plånboken varje månad.

Mer information

Analysen om hushållens ekonomi 2016 bygger på Swedbanks data över typhushåll.
Läs hela analysen nedan:

Analys - Hushållens ekonomi 2016

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga