Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2017-06-14

Årets Företagare i Lekeberg 2016

Ann-Christine Bergstedt på Nemax Miljöhantering AB

Exempelbild

Juryns motivering:

Företaget Nemax Miljöhantering AB har, sedan starten 1991, utvecklats från att hantera farligt avfall till att vara expert på miljöhantering trots ökade myndighetskrav och en ökad miljömedvetenhet i samhället.

Ann-Christine Bergstedt, VD och företagsledare, är tillsammans med sina 9 anställda goda förebilder i den tuffa och krävande miljö- och avfallsbranschen.

Företaget utgår från Skoftesta Gård i Lekebergs kommun och arbetar målmedvetet och fokuserat för en god miljö och hållbar utveckling.

Stort grattis!

Läs mer om Ann-Christines företag på deras hemsida
www.nemax.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga