Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2018-03-06

Ny VD och ny VVD

Från och med 23 mars 2018

Exempelbild

Lekebergs Sparbank informerar att bankens nuvarande VD, Christer Bengtsson, har beslutat utnyttja möjligheten till avtalspension och kommer därför att lämna VD rollen i samband med bankens årsstämma 22 mars 2018. Christer kommer på stämman föreslås bli invald i bankens styrelse.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till Christer för de insatser han gjort för banken, och önskar honom lycka till i sin nya roll som avtalspensionär.

Med anledning av detta har bankens styrelse beslutat utse Magnus Kvist (idag VVD) till ny VD för Lekebergs Sparbank från den 23 mars 2018, samt från samma datum utse Agneta Wiktorsson till VVD i banken. Agneta kommer att fortsätta i rollen som Ekonomi- och Administrativt ansvarig.

Styrelsen önskar både Magnus och Agneta lycka till i sina respektive nya roller.

Lekebergs Sparbank

På styrelsens uppdrag

Michael Funk

Ordförande

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga