Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Betalningsrutiner

Effektiva betalningsrutiner frigör både tid och pengar. Därför kan det löna sig att göra en översyn med jämna mellanrum. Företaget kan ha fått ändrade behov eller så kan det ha kommit nya och bättre lösningar. Förutom att själva betalningssättet ska vara enkelt handlar det naturligtvis om att betala i rätt tid. Val av betalningsalternativ beror bland annat på mängden betalningar och vilken typ av ekonomiprogram ditt företaget har.

Internetbetalning

Med Betalningar i internetbanken kan du betala företagets samtliga fakturor och skatter. Det är enkelt och du slipper hålla reda på förfallodagar.

 • Smidigt för dig med begränsat antal betalningar
 • Du kan betala till både bank- och plusgironummer.
 • Du kan se samtliga betalningar 13 månader bakåt i tiden.
 • Du kan registrera dina betalningar dygnet runt, sju dagar i veckan - upp till 180 dagar före utbetalningsdatum

Pris

500 kr/avtal/år (helkund i Lekebergs Sparbank 175 kr/avtal/år)
600 st bankgirobetalningar ingår, därefter 1,50 kr/st
PlusGirobetalningar, 3 kr/st

Leverantörsbetalning

 • Ekonomiskt – Betalningarna utförs på rätt dag; ger räntevinster och förhindrar dyra påminnelse- och kravavgifter. Förenklar likviditetsplaneringen.
 • Minskad administration – Förfallodagsbevakning och bevakning av kreditnotor minskar din manuella hantering.
 • Flexibelt – Leverantörsbetalningar hantera många typer av betalningar.

Leverantörsbetalningar är en heltäckande betalningstjänst för betalning av fakturor och skatter. Leverantörsbetalningar kan förenkla ditt företags utbetalningsrutiner genom att automatiskt bevaka förfallodatum och utföra betalningar på rätt datum. Det ger dig full kontroll över alla utgående betalningar och du kan därmed enkelt planera och förbättra företagets likviditet.

Du kan göra följande betalningar:

 • Betalningar i svenska kronor eller i euro
 • Girera via bankgironummer,
 • Göra en kontoinsättning
 • Avräkna kreditfakturor
 • Bifoga utlandsbetalningar - Bankgirot skickar dessa direkt till banken utlandsavdelning för bevakning och betalning.

Betalningsunderlaget överförs till Bankgirot som bevakar förfallodagarna, på förfallodagen skickas betalningsinformationen till mottagarna. Mottagare med bankgironummer eller enbart bankkontonummer får beloppet insatt på sitt bankkonto. Saknas bankgiro- eller kontonummer får mottagaren en avi för kontantutbetalning.

Pris

Leverantörsbetalningar – LB 1 000 kr/avtal/år
1 000 bankgirotransaktioner ingår, därefter 1,50 kr/st
Betalningar till PlusGiro, 3 kr/st
Betalningar till bankkonto i svens bank, 1,50 kr/st

Utbetalningar via banken

Bankens tjänst för utbetalningar kan anpassas efter ditt företags behov och vänder sig därigenom till alla typer av företag, kommuner och landsting. Exempel på utbetalningar är försörjningsstöd, försäkringsersättningar, olika former av återbetalningar eller likvider till privatpersoner och/eller företag.

 • Enkelt - en tjänst för olika typer av utbetalningar som inte är betalning till leverantörer, där banken håller reda på mottagarens kontonummer.
 • Pålitligt - alla mottagare får utbetalningen på utbetalningsdagen oavsett i vilken bank de har sitt konto.
 • Möjligheter – du kan välja bland ett flertal funktioner som både förenklar och minskar kostnaderna för era utbetalningar.

När underlaget för utbetalningarna är klart skickar ni det direkt från ert ekonomiprogram till banken för utbetalning. Banken håller reda på mottagarnas kontonummer och ser till att de alltid får utbetalningen utbetald till rätt konto och i rätt tid. Kontot kan finnas i svensk- eller utländsk bank.

Pris

Kontakta oss för prisuppgift

Anslut tjänsterna

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga