Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Dagskassetjänst

Även om de flesta butiker nu för tiden försöker minska kontanthanteringen, inte minst av säkerhetsskäl, är det oftast nödvändigt att ha en rutin för kontanthantering. Inte minst om du sysslar med detaljhandel.

Deponering i servicebox

Deponering i servicebox den vanligaste lösningen för att föra kontanter till kontot. Dagskassehantering via servicebox hjälper företaget att hantera de kontanter som blir kvar i butikens kassa vid dagens slut. I serviceboxen lämnas deponeringspåsarna i säkert förvar. Du slipper oroa dig för risken att förlora kontanterna vid ett inbrott.

Alternativa lösningar

Det finns andra alternativ om företaget exempelvis har stora kontantkassor. Välkommen att kontakta oss för att diskutera olika alternativ för kontanthantering. .

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga