Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Pensionsplan

En omtänksam arbetsgivare är en bra arbetsgivare. Pensionsplan Företag omfattar pensionssparande och trygghet vid sjukdom, olycksfall och dödsfall.

  • Färdig pensionsplan är anpassad för små och medelstora företag.
  • Pension och trygghet vid sjukdom, olycksfall och dödsfall för ägare och anställda.
  • God överblick och enkel hantering i internetbanken.

Det här är Pensionsplan

Pensionsplan Företag är en färdig pensionsplan. Det är ett heltäckande paket som ger företagare och anställda ett grundläggande skydd motsvarande det som en anställd skulle få genom kollektivavtal.

Pensionsplan Företag omfattar:


Pensionsförsäkring

x

Premiebefrielseförsäkring

x

Sjukförsäkring

x

Tjänstegrupplivförsäkring TGL (kan väljas bort av arbetsgivaren)

valbar

Individuell livförsäkring

valbar

Olycksfallsförsäkring (kan väljas bort av arbetsgivaren)

valbar

Sjukvårdsförsäkring (väljs av arbetsgivaren)

valbar

Garanterat efterlevandeskydd (väljs av den försäkrade)

valbar

Förenklad hälsoprövning och teckningsprocess

Pensionsplan Företag tecknas med stöd av en förenklad hälsodeklaration vid nyteckningstillfället. I vissa fall kan en fullständig hälsodeklaration behövas.

Vid anslutning av en person till en befintlig Pensionsplan Företag gäller ordinarie hälsoprövningsregler.

Teckningsregler

  • Högsta inkomst för att teckna Pensionsplan Företag är 11 inkomstbasbelopp för företagare och 12 inkomstbasbelopp för anställda.

Skaffa Pensionsplan Företag

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig och ditt företag >>

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga