Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Aktier och andra värdepapper

Utanför de vanliga bankkontona och fonderna finns det ett stort antal möjligheter till sparande. De vanligast formera är aktier, obligationer och strukturerade produkter även kallat SPAX eller Bevis. Precis som i övriga sparformer bestäms vad som passar dig av vilken risk du är villig att ta för att få möjligheten till en bra avkastning.

Aktier

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När ett aktiebolag bildas betalar stiftarna in ett aktiekapital. Om aktiebolaget är registrerat på en börs kan aktierna handlas av alla som vill. Börskurserna påverkas av många faktorer, men i botten är förstås företagets resultat den grundläggande kursfaktorn. Det är roligt och stimulerande att handla med aktier - men det underlättar om du är beredd att engagera dig i ditt sparande och att du följer med i aktiemarknaden.

  • Kan ge god avkastning, till högre risk
  • En aktie påverkas av både den globala ekonomin och resultatet för det enskilda bolaget
  • Analyser underlättar investeringsbeslut

Strukturerade produkter

Strukturerade placeringar är en sparform som passar dig som vill spara på kortare sikt eller dig med lite längre placeringshorisont. Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område – eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

Det finns många strukturerade placeringar att välja mellan med varierande risk och avkastningspotential. Placeringarna kan delas in i kapitalskyddade respektive icke kapitalskyddade. SPAX är en strukturerad placering med kapitalskydd, en produktgrupp som kombinerar obligationens trygghet med marknadens möjligheter. Bevis är en icke kapitalskyddad strukturerad placering som vanligtvis innebär högre risk men också möjlighet till högre avkastning.

Obligationer

En obligation är ett räntebärande värdepapper. Praktiskt innebär ett obligationsköp att du lånar ut pengar till den som ger ut obligationen. Vanliga former av obligationer är Statsobligationer som ges ut av svenska staten, Företagsobligationer som ges ut av företag samt andra sorters obligationer som ges ut av större institutioner.

Även om obligationer i grunden är trygga och säkra placeringar är det förenat med vissa risker såsom kredit- och ränterisk. Kreditrisk innebär att obligationens utgivare som du lånat ut pengarna till helt enkelt inte kan betala tillbaka dessa. Vid köp av statsobligationer är denna risk relativt liten, men om du innehar en företagsobligation är denna risk något du måste ta hänsyn till. Ränterisk är risken för att räntan går upp och därmed drar ner obligationskurserna. Alla obligationer har en sådan risker men om du behåller obligationen hela dess löptid vet du vilken avkastning du kommer att få.

 

Mer information

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga