Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kapitalförsäkring

För dig som företagare fnns det en mängd olika val när det gäller placering av företagets pengar. Oavsett om det gäller en investering för framtiden eller för att trygga pensionen för dig själv eller dina medarbetare.

  • Skapa handlingsfrihet - bygg upp en buffert
  • Många placeringsmöjligheter – fonder, aktier, SPAX och andra värdepapper
  • Schablonbeskattat sparande
  • Flexibel pensionslösning som kompletterar tjänstepension

Företagskapital

Har du överlikviditet och kan placera pengar kan vår kapitalförsäkring Företagskapital passa er. Låt pengarna arbeta för er istället för att ligga på ett företagskonto.

Spara med engångsplaceringar eller löpande sparande i Företagskapital och bygg upp företagets buffert. Företagskapital ger möjlighet till god avkastning och den uppbyggda bufferten skapar även trygghet och handlingsfrihet längre fram i tiden. Pengarna kan exempelvis användas för överlikviditetshantering, framtida utdelningar eller investeringar.

Välj fondförsäkring eller depåförsäkring - Företagskapital Fond respektive Företagskapital Depå.

Direktpension

Direktpension är en flexibel pensionslösning som kan användas för att ge högre pension eller lägre pensionsålder. Välj mellan fond- och depåförsäkring.

Direktpension är en kapitalförsäkring som kan användas som extra pension till ledning eller nyckelmedarbetare som vill gå i pension före 55 år.

Välj mellan Direktpension Fond och Direktpension Depå.

Insättning

För Företagskapital och Direktpension Fond finns inget krav på minsta insättning.

För Företagskapital och Direktpension Depå måste första insättningen vara minst 500 000 kronor. Företaget kan därefter välja att göra ytterligare inbetalningar utan övre eller nedre beloppsgränser.

Skatt och avdragsregler

Företagskapital och Direktpension är olika former av en kapitalförsäkring.

  • Inbetalningarna är inte avdragsgilla.
  • Utbetalningarna till företaget är skattefria.

För depåförsäkring gäller även:

  • Utbetald pension är avdragsgill i företaget enligt reglerna för pensionsutbetalning.
  • Den anställde (mottagaren av pensionen) betalar inkomstskatt på utbetalat belopp.
  • Särskild löneskatt på utbetald pension betalas av företaget.
  • Löneskatten är avdragsgill i företaget.

I stället för att betala kapitalvinstskatt på vinster och utdelningar dras en månatlig schablonskatt, så kallad avkastningsskatt, som tas ut inom försäkringen.

Sparandet beskattas schablonmässigt som om avkastningen var densamma som statslåneräntan med ett tillägg om 1 procent, som lägst 1,25 procent, enligt regler från januari 2018.

På denna fiktiva ”avkastning” betalar företaget 30 procent i skatt - oavsett om det verkliga värdet går upp eller ner.

Avgifter

Här är en sammanställning över avgifter i kapitalförsäkring. Tabellen är uppdelad i fondförsäkring respektive depåförsäkring.

 

Fondförsäkring

Fast avgift

Rörlig avgift

0 - 500 000 kr

120 kr

0,75 %

500 000 - 1 000 000 kr

0 kr
0,40 %

1 000 000 - 5 000 000 kr

0 kr

0,20 %

Över 5 000 000 kr

0 kr

0,10 %

Depåförsäkring

Fast avgift

Rörlig avgift

500 000 - 1 000 000 kr

0 kr

0,40 %

1 000 000 - 5 000 000 kr

0 kr

0,20 %

Över 5 000 000 kr

0 kr

0,10 %
Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Courtage* om 0,09 procent via internetbanken och 0,50 procent på bankkontor eller via 0771-33 44 33.

* Avser svenska och nordiska aktier.

Öppna en kapitalförsäkring

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga