Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks personal

Välkommen till Lekebergs Sparbank

Visste du att vi är den enda banken i hela världen som har sitt huvudkontor i Närke? Bara en så'n sak!

Historia

Sedan 1903 har Lekebergs Sparbank verkat i Västernärke som en egen och självständig bank. 
Från att ha varit en traditionell in- och utlåningsbank, är banken idag en så kallad fullservicebank. 
Genom ett exklusivt samarbetsavtal på affärsmässiga villkor med Swedbank AB, får vi tillgång till den stora bankens teknik och breda produktutbud.

Bolagsform

Vår bolagsform är Sparbank, vilket kan liknas med en stiftelse. Vi är ingen stiftelse i egentlig mening, men det finns vissa likheter. 
Ingen kan påstå sig äga sparbanken och ingen enskild person kan ta del av bankens vinst - den samlas i bankens egna reserver. Vi har inga aktieägare som kräver del av vår vinst. Den vinst som banken genererar stannar kvar i banken och arbetar för våra kunder i bygden.

Vem bestämmer?

Vem är det då som bestämmer om det inte finns några ägare? 
Sparbankens högsta beslutande organ utgörs av 24 stycken huvudmän. Hälften av huvudmännen väljs av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun och den andra hälften väljs av huvudmännen tillsammans. 
Huvudmännen beslutar om hur vinsten ska disponeras, fastställer balans- och resultaträkningen, beviljar styrelsen ansvarsfrihet samt utser styrelse, revisorer med mera.

Bankens roll

Genom vår lokala förankring känner vi ett stort ansvar och engagemang för bygden. Detta visar vi i form av olika insatser i samhället - allt från sponsring av föreningar till näringslivssatsningar för företag. 
En av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet är kontakten och den långsiktiga relationen med våra kunder. Vår målsättning är att vara det självklara bankalternativet inom vårt verksamhetsområde, både för privatpersoner och för företag. Dessutom erbjuder vi tjänster och produkter med konkurrenskraftiga och affärsmässiga villkor - som är behovsanpassade för varje kund.

Är du inte kund hos oss idag är du välkommen att kontakta oss och låta oss berätta mer om vår bank och vår verksamhet.

Välkommen till oss!

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga