Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Samarbetet med Swedbank

Lekebergs Sparbank och övriga sparbanker delar sin historia med dagens Swedbank, men i början av 1990-talet bolagiserades elva stora sparbanker och bildade Sparbanken Sverige AB.

Den gemensamma historien och utvecklingen av gemensamma system har gjort att samarbetet fortsatt, men i andra former.

Samarbetet är viktigt för båda parter. Det innebär att IT-kostnader och utvecklingskostnader kan delas av många banker och på en betydligt större volym än om var och en gjort det på eget håll.

Både Swedbank och Sparbankerna tjänar på detta. Som en mindre sparbank är det inte möjligt att ha resurser till samma kostnad som i nätverket mellan Sparbankerna och Swedbank. Samarbetet gör helt enkelt att vi kan vara konkurrenskraftiga på vår lokala marknad. 

Viktigt att poängtera är dock att Swedbank inte har något ägande i Lekebergs Sparbank och de har inget inflytande över våra beslut.

Som en lokal och självständig sparbank är det naturligtvis viktigt att våra beslut inte fattas utanför Lekeberg eller utanför vår organisation. Det är ju bland annat det som skiljer oss från våra konkurrenter som har filialkontor i vårt område. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga