Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks styrelse

 

För att se respektive ledamöts CV. Klicka på namnet.

Personalbild

Michael Funk
Ordförande

Datakonsult

Personalbild

Stig-Björn Törnqvist
Vice ordförande
Bankjurist

Personalbild

Ulrika Wågelöf
Ledamot

Egen företagare

Personalbild

Mats Jonsson
Ledamot

Egen företagare

Personalbild

Lena Bodin
Ledamot
Redovisningskonsult

Personalbild
Personalbild

Christer Bengtsson
Ledamot
VD i Lekebergs Sparbank

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga