Huvudmännen beslutar om hur vinsten ska disponeras, fastställer balans- och resultaträkningen, beviljar styrelsen ansvarsfrihet samt utser styrelse, revisorer med mera.