Hoppa till textinnehållet

Logotyp och länkning

Länka gärna till lekebergssparbank.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till lekebergssparbank.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till lekebergssparbank.se

  • När du länkar till lekebergssparbank.se vill vi gärna att namnet Lekebergs Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Lekebergs Sparbank", "Till Lekebergs Sparbanks webbplats", "Läs mer om Lekebergs Sparbanks bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Lekebergs Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Lekebergs Sparbank.

Hantering av vår logotyp

Lekebergs Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.

Vår gemensamma logotyp för Swedbank och Sparbankerna

I första hand ska alltid rätt logotyp användas. När det inte är möjligt kan vår gemensamma logotyp, ”Symbolen” utan ”Since 1820”, användas.

Lekebergs Sparbanks logotyp med svarta bokstäver

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen ska vara minst halva höjden av symbolen.

När du ska hänvisa till Swedbank och Sparbankerna i text, skrivs ”Sparbankerna” med versalt ”S”.

Placera aldrig text i närheten av symbolen så att det kan uppfattas som en del av logotypen.

Behov att placera flera logotyper tillsammans?

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra, ska storleken vara så att den upplevs lika stor som övriga, exempelvis för betalnings- eller finansieringsalternativ.

Kontakt

Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd.

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Lekebergs Sparbank före publicering. 

E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till .

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Lekebergs Sparbank, efterfråga inloggningsuppgifter till Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.