Hoppa till textinnehållet

Sparbanksstiftelser med ägarandel i Swedbank

Anslag och specifika kriterier för respektive stiftelse.

Stiftelse Projektstöd 2021 (SEK) Specifika områden för samhällsengagemang Mer info
Sparbanksstiftelsen Alfa
VD: Anna Svalander
9 129 155 Egna projekt för utbildning i privatekonomi, kunskap om digitalisering och entreprenörskap för unga inkl Ung Företagsamhet. Satsningar för lokal tillväxt och lokal identitet inom näringsliv, kultur och utbildning. sparbanksstiftelsenalfa.se
Sparbanksstiftelsen Dalarna
ordf: Kjell Grundström
2 500 000
Daladagen, Dalastipendiet (privat, företag/organisation/ förening), Ung ekonomi, Ung Företagsamhet Dalarna, Näringslivsdag samt lokala aktiviteter i samarbete med Swedbank.
sparbanksstiftelsendalarna.se
Sparbanksstiftelsen Första
VT: Berit Lindenger
130 000
Ung ekonomi i samarbete med Swedbank i Stockholm och Göteborg, samt Järvaveckan i Stockholm. sparbanksstiftelsenforsta.se
Sparbanksstiftelsen Jämtland
VT: Sören Bäckström
1 261 959
Lokala potter, Ung Företagsamhet, Ung ekonomi, Nyföretagarcentrum, kultur. Fördelning: Näringsliv 55 %, idrott 15%, kultur 18%, utbildning 12% sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se
Sparbanksstiftelsen Kronan
VT: Lars Ekman
7 550 000
Ung ekonomi, Ung Företagsamhet, Lokal pott, Kronanlånet, Näringslivsdagar tillsammans med Swedbank, stipendier till högskolor/universitet, Vi tillsammans sparbanksstiftelsenkronan.se
Sparbanksstiftelsen Norrbotten
VT: Ingrid Söderberg
285 000
Ung företagsamhet - gymnasieskola. Nyföretagarcentrum. Näringslivsträffar. Stipendium. Regionala satsningar inom digitalisering. Kultur och idrott. sparbanksstiftelsennorrbotten.se
Sparbanksstiftelsen Norrland
VD: Maria Hedblom
2 501 500
Konstnärsstipendium, stipendier till ungdomar inom skididrott och Ung Ideella Krafter, Ung Företagsamhet, Ung ekonomi, Lokala potter, stipendier till forskare, Tillväxtdagar samt regionala satsningar inom näringslivet. Bidrag till Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse sparbanksstiftelsennorrland.se
Sparbanksstiftelsen Nya
VD: Peter Almroth
2 244 662
Fokus på ungas ekonomi, ungas entreprenörskap samt lokal utveckling som stärker lokalt näringsliv och arbetsmarknad. Även bidrag till ungas jobb, ungas kultur samt insatser som stärker och profilerar den lokala identiteten. sparbanksstiftelsennya.se
Sparbanksstiftelsen Skåne
VD: Sanne Mårtensson
3 700 000
Lokal pott för samhällsengagemang. Ung ekonomi och Ung Företagsamhet. Stipendier inom universitet, högskola, idrottsledare och kultur. Regionala satsningar inom näringsliv, kultur, idrott, utbildning och forskning sparbanksstiftelsensskane.se
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
VT: Sara Åhnstrand
2 371 000
Lokalt stöd till projekt inom Idrott, Kultur, Näringsliv & Utbildning. Projekt inom ekonomi såsom Ung ekonomi, UF, Veckopengskolan mm sparbanksstiftelsensoderhamn.se
Sparbanksstiftelsen Upland
VT: Anders Eriksson
720 000
UF, Framtidskoll, entreprenörskap Uppsala Universitet och familjedagar vid Swedbankskontor. sparbanksstiftelsenupland.se
Sparbanksstiftelsen Väst
VT: Kestin Thunholm
210 331
Lokal pott för stöd inom Idrott, Kultur, Näringsliv, Utbildning och Forskning. Projekt, Ung Företagsamhet i Fyrbodal, stipendier inom högskolan Väst för elevernas internationalisering, idrottsstipendier till en manlig och en kvinnlig ung idrottare. sparbanksstiftelsenvast.se