Hoppa till textinnehållet

Sparbanksstiftelser med ägarandel i Swedbank

Anslag och specifika kriterier för respektive stiftelse

Stiftelse Projektstöd 2019 (SEK) Specifika områden för samhällsengagemang Mer info
Sparbanksstiftelsen Alfa vd: Anna Svalander 8 800 000 kr Egna projekt för utbildning i privatekonomi, kunskap om digitalisering och entreprenörskap för unga inkl Ung Företagsamhet. Satsningar för lokal tillväxt och lokal identitet inom näringsliv, kultur och utbildning. sparbanksstiftelsenalfa.se
Sparbanksstiftelsen Dalarna ordf: Kjell Grundström 1 200 000 Daladagen, Dalastipendiet (privat, företag/organisation/ förening), Ung ekonomi, Ung Företagsamhet Dalarna, Näringslivsdag samt lokala aktiviteter i samarbete med Swedbank.
sparbanksstiftelsendalarna.se
Sparbanksstiftelsen Första vt: Berit Lindenger 250 000 Ung ekonomi i samarbete med Swedbank i Stockholm och Göteborg, samt Järvaveckan i Stockholm. sparbanksstiftelsenforsta.se
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län vt: Sören Bäckström 1 074 000 Lokala potter, Ung Företagsamhet, Ung ekonomi, Nyföretagarcentrum, kultur. Fördelning: Näringsliv 55 %, idrott 15%, kultur 18%, utbildning 12% sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se
Sparbanksstiftelsen Kronan vt: Lars Ekman 7 387 000 Ung ekonomi, Ung Företagsamhet, Lokal pott, Kronanlånet, Näringslivsdagar tillsammans med Swedbank, stipendier till högskolor/universitet, Vi tillsammans sparbanksstiftelsenkronan.se
Sparbanksstiftelsen Norrbotten vt: Ingrid Söderberg 380 000 Ung företagsamhet - gymnasieskola. Nyföretagarcentrum. Näringslivsträffar. Stipendium. Regionala satsningar inom digitalisering. Kultur och idrott. sparbanksstiftelsennorrbotten.se
Sparbanksstiftelsen Norrland vd: Maria Hedblom 3 000 000 Konstnärsstipendium, stipendier till ungdomar inom skididrott och Ung Ideella Krafter, Ung Företagsamhet, Ung ekonomi, Lokala potter, stipendier till forskare, Tillväxtdagar samt regionala satsningar inom näringslivet. Bidrag till Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse sparbanksstiftelsennorrland.se
Sparbanksstiftelsen Nya vd: Peter Almroth 4 100 000 Fokus på ungas ekonomi, ungas entreprenörskap samt lokal utveckling som stärker lokalt näringsliv och arbetsmarknad. Även bidrag till ungas jobb, ungas kultur samt insatser som stärker och profilerar den lokala identiteten. sparbanksstiftelsennya.se
Sparbanksstiftelsen Skåne vd: Sanne Mårtensson 7 200 000 Lokal pott för samhällsengagemang. Ung ekonomi och Ung Företagsamhet. Stipendier inom universitet, högskola, idrottsledare och kultur. Regionala satsningar inom näringsliv, kultur, idrott, utbildning och forskning sparbanksstiftelsensskane.se
Sparbanksstiftelsen Söderhamn vt: Sara Åhnstrand 3 810 000 Lokalt stöd till projekt inom Idrott, Kultur, Näringsliv & Utbildning. Projekt inom ekonomi såsom Ung ekonomi, UF, Veckopengskolan mm sparbanksstiftelsensoderhamn.se
Sparbanksstiftelsen Upland VT: Anders Eriksson 505 000 UF, Framtidskoll, entreprenörskap Uppsala Universitet och familjedagar vid Swedbankskontor. sparbanksstiftelsenupland.se
Sparbanksstiftelsen Väst vt: Kestin Thunholm 1 103 000 Lokal pott för stöd inom Idrott, Kultur, Näringsliv, Utbildning och Forskning. Projekt, Ung Företagsamhet i Fyrbodal, stipendier inom högskolan Väst för elevernas internationalisering, idrottsstipendier till en manlig och en kvinnlig ung idrottare. sparbanksstiftelsenvast.se