Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Fullmakter

Hitta den fullmakt som passar ditt ärende. Fyll i den och lämna in den hos oss. Glöm inte att ta med dig din legitimation.

Hur fungerar en fullmakt?

Med en fullmakt ger du, fullmaktsgivaren, en annan person, fullmaktshavaren, möjlighet att till exempel betala räkningar, föra över pengar och kolla hur mycket pengar som finns på dina konton. Genom att ge en nära anhörig eller vän fullmakt kan du vara trygg med att veta att du kan få hjälp med din ekonomi om något händer. Banken accepterar endast skriftliga fullmakter i original.

Det är du som fullmaktsgivare som själv ska lämna fullmakten på bankkontoret. I undantagsfall kan fullmaktshavaren lämna in den men då ska fullmakten vara bevittnad av två personer. Banken kontrollerar att fullmakten stämmer med det du vill att fullmaktshavaren ska kunna göra för dig och att fullmakten är underskriven av dig som fullmaktsgivare.

Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills du som fullmaktsgivare återkallar den. En engångsfullmakt är endast giltig vid ett tillfälle. Fullmakten slutar att gälla när banken fått kännedom om fullmaktsgivarens död, det gäller även för en engångsfullmakt.

Vanliga fullmakter

> Fullmakt privatperson (pdf)
Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena i Sparbanken. I fullmakten kan du läsa vilka ärenden som den kan gälla för.

> Bankfack/Servicefack (pdf)
Fullmakt för att få tillträda och avsluta bankfack/servicefack.

Dödsbo

> Fullmakt dödsbo (pdf)
Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena för ett dödsbo hos oss. I fullmakten är det uppräknat i vilka ärenden den kan gälla för.

> Betalningsuppdrag från dödsbo (pdf)
Dödsboet kan få viss hjälp av banken med att betala räkningar och lösa in utbetalningsavier förutsatt att:
• räkningen är utställd på den avlidne eller dödsboet
• räkningen är inskickad i original eller kopia på original, handskrivna inbetalningskort godkännes ej
• räkningen avser kostnader som det rimligtvis inte kan råda någon tvekan om att de ska betalas
• banken kan bedöma att betalningen är till nytta för dödsboet.
Banken gör en egen bedömning av om ovanstående villkor kan anses uppfyllda. Möjligheten att få hjälp
med att betala räkningar förutsätter att dödsboet har pengar på transaktions- eller sparkonto utan bankbok.

Fler fullmakter

Om du saknar fullmakt för ditt bankärende är du välkommen till oss på banken där det finns fler varianter på fullmaktsblanketter.

Fullmakter för omyndiga

Om du som förälder vill skaffa banktjänster till ditt barn som inte har fyllt 18 år, behöver du ha en fullmakt från den andra förmyndaren. Du kan även ge en annan person än en av er förmyndare fullmakt att öppna tjänster till ditt barn som inte fyllt 18 år.

Var kan du som förmyndare öppna vilka tjänster?
När fullmakten är ifylld och underskriven kan du komma in på vårt bankkontor, där kan du öppna till exempel: ungdomskonto, fondkonto, Investeringssparkonto, bankkort, internet- och mobilbanken ung och Mobilt BankID.

Via 0771-22 11 22 och personlig service kan du beställa bankkort och ändra dispositionsrätt på barnets konto.

I din egen mobilbank privat kan du öppna internet- och mobilbanken ung, skaffa Mobilt SäkerhetsID, Swish, kort på kort samt ladda & köpa kontantkort.

> Engångsfullmakt mellan förmyndare (pdf)

> Fullmakt Föräldrar (pdf)

Du kan även ge en annan person än en av er föräldrar fullmakt, såväl skriftlig som muntlig, att öppna tjänster till ditt barn som inte fyllt 18 år.
> Förmyndare till annan (pdf)

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga