Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kompletterande kortförsäkring

Den kompletterande kortförsäkringen som ingår i alla våra kort (förutom Bankkort Visa Ung) innebär en extra trygghet när du är ute och reser. Försäkringsgivare är Europeiska ERV.

Med den kompletterande kortförsäkringen får du en rese- och olycksfallsförsäkring som fungerar som ett komplement till din hemförsäkring. Försäkringen kan även ge dig ersättning för försenad ankomst och försenat bagage.

Betala resan med bankkort

För att den kompletterande kortförsäkringen ska gälla, ska du alltid betala direkt till reseföretaget. Du behöver betala minst hälften av resan med ditt giltiga bankkort på något av följande sätt:

 • Betala med bankkort hos reseföretag.
 • Betala med vår tjänst Internetbetalning eller Girobetalning till resebyråns Bankgiro eller Plusgiro.
 • Betala med tjänsten Direktbetalning från konto i banken.
 • Betala med Swish, i de fall reseföretaget erbjuder detta som betalningsmedel.
 • För att avbeställningsskyddet ska gälla måste resan kosta minst 1 000 kronor, exklusive skatter och avgifter.
 • Resan ska påbörjas inom Norden.

Kontot som används behöver inte ha ett kort kopplat till sig. Du måste dock ha ett kort som innefattas i försäkringen för att den ska gälla.

Observera att du inte kan betala resan inne på ett bankkontor, varken i kortterminal eller kassa.

Villkor Kompletterande kortförsäkring för bankkort (pdf)

Betala resan med betal- och kreditkort

Betala resan så här för att den kompletterande kortförsäkringen ska gälla:

 • Betala resan med betal-och kreditkortet direkt till reseföretaget.
 • Betala mer än hälften av resan med kortet.
 • För att avbeställningsskyddet ska gälla måste resan kosta minst 1 000 kronor, exklusive skatter och avgifter.
 • Resan ska påbörjas inom Norden.
 • Observera att du inte kan betala resan inne på ett bankkontor, varken i kortterminal eller kassa.

Ytterligare innehåll i kompletterande kortförsäkringen för betal- och kreditkort

 • Avbeställningsförsäkringen - höjd ersättning.
 • Missat anslutningsflyg.
 • Självriskeliminering - hyrbil vid resa.
 • Olycksfallsförsäkring - höjd ersättning.
 • Ankomstförsening - höjd ersättning vid mer än 24 timmars försening.
 • Giltighetstid för försäkringen - ändrat från 60 dagar till 90 dagar.

Villkor Kompletterande kortförsäkring för betal- och kreditkort Mastercard (pdf)

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare, men även för din make eller maka, registrerade partner eller sambo samt för barn under 23 år som fortfarande bor hemma, vare sig de reser med dig eller på egen hand. Försäkringen omfattar även barnbarn som följer med mor- eller farföräldrar på resa även om inte föräldrarna är med på resan.

Om du till mer än hälften betalat resa för annan person än familjemedlem, gäller försäkringen precis som om denne själv hade betalat resan med sitt eget kort, förutsatt att personen vid resans betalning hade ett giltigt kort från sparbankerna eller vår samarbetspartner Swedbank med tillhörande kompletterande försäkring.

Kontaktuppgifter till Europeiska ERV och skadeanmälan

Bankkort

Här kan du göra en skadeanmälan samt ta del av de vanligaste frågorna, kontaktuppgifter och reseinformation. Samt ta del av mer information om innehålle i din försäkring.

Betal- och Kreditkort Mastercard

Här kan du göra en skadeanmälan samt ta del av de vanligaste frågorna, kontaktuppgifter och reseinformation. Samt ta del av mer information om innehålle i din försäkring.

Kompletterande kortförsäkring för resa inköpt innan 1 april 2017

Om du har köpt din resa och betalt minst hälften av resan med kortet eller annat giltigt betalningssätt innan den 1 april ska du kontakta Folksam. För att försäkringen ska gälla ska du ha betalat direkt till reseföretaget och resan ska påbörjas inom Norden. För att avbeställningsskyddet ska gälla ska resan kosta minst 1000 kronor, exklusive skatter och avgifter.

Villkor kompletterande kortförsäkring för bankkort för resa inköpt innan 1 april 2017 (pdf)

Villkor kompletterande kortförsäkring för betal- och kreditkort* för resa inköpt innan 1 april 2017 (pdf)

*Detta gäller inte för betal- och kreditkort Mastercard Guld och Platinum.

Kontaktuppgifter till Folksam och skadeanmälan
Frågor om försäkringen: 0771-95 09 50
Anmälan av skada: 0771-96 09 60

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga