Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Reseförsäkring för Mastercard Platinum

Mastercard Platinum ger dig försäkringar och skydd som täcker upp vid många oförutsedda händelser som kan inträffa i samband med din resa.

För att kortets reserelaterade försäkringar och avbeställningsskydd ska gälla behöver du:

  • betala mer än 50 % av resan med ditt betal- och kreditkort Mastercard Platinum.
  • påbörja resan inom Norden.
  • Betalning via våra tjänster Internetbetalning, Girobetalning och Direktbetalning likställs med en kortbetalning.

Vid sjukdom på resan

Blir du eller någon i din familj akut sjuk på resan kan du få ersättning för nödvändig och skälig sjukvård och tandvård samt även eventuell hemtransport. Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet till dess resan är avslutad – dock längt 90 dagar. Vi enkelresa gäller försäkringen till dess du nått ditt resmål. För att få ersättning behöver du kunna uppvisa läkarintyg.

Avbeställningsskydd

Att tvingas ställa in en resa på grund av sjukdom är aldrig kul. Med om du, någon i ditt resesällskap* eller en nära anhörig blir akut sjuk och du tvingas avboka resan kan du få ersättning för färdbiljett och boendekostnader som du har lagt ut. För att få ersättning behöver du kunna uppvisa läkarintyg och resan/arrangemanget ska avbokas så snart det blivit känt att den inte kan genomföras.

*Läs mer om vilka som omfattas av försäkringen nedan i stycket "För vem gäller försäkringen?"

Skydd vid trafikförseningar

Fastnat i en bilkö och missat flyget? Med resestartskyddet kan du få ersättning om du på grund av en oförutsedd trafikhändelse inte hinner fram i tid till din bokade resa. Försäkringen gäller både för dig som åker med egen bil eller med allmänt färdmedel. För att försäkringen ska gälla behöver du vara ute i god tid, du behöver planerat att vara på plats 1 timme före avgång och du måste ta hänsyn till trafiksituation och väderlek.

Försenad ankomst

Oavsett om du åker flyg, tåg, båt eller buss och blir mer än 4 timmar sen till din destination kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader. Gäller för resor med utgångspunkt i Norden och till dess resan är avslutad och du kommit hem igen – dock längst 90 dagar. Vid enkel resa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet. Om förseningen är med än 12 timmar så ökar ersättningsbeloppet. Kostnaderna behöver styrkas med kvitto i original.

Missat anslutningsflyg

Blev ditt flyg försenat så att du missade anslutningsflyget? I så fall kan du få ersättning för att flyga ikapp till slutdestinationen. Vid försenat flyg som orsakar missat anslutningsflyg ersätts nödvändiga och skäliga merkostander för att komma fram till resmålet samt eventuella kostnader för mat och logi. För att försäkringen ska gälla ska du vara på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler. Kostnader behöver styrkas med kvitto i original.

Bagageförsening

Om ditt bagage inte har dykt upp trots att bagagebandet slutat rulla kan du få ersättning direkt för att köpa såväl kläder som hygienartiklar. Kom ihåg att spara dina kvitton. Försäkringen gäller även om ditt bagage skulle bli försenat på hemresan. Vid enkelbiljett gäller försäkringen till dess du nått ditt resmål.

Bagageskydd

Skulle något i ditt bagage t.ex din dator, mobiltelefon, skidutrustning, golfutrustning eller övrig lös egendom skadas eller bli stulet under resan kan du få ersättning. Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet till dess du kommit hem igen – dock max 90 dagar.

Outnyttjade aktiviteter

Om du bokat in en aktivitet under resan (till exempel en kurs) som du inte kan delta i på grund av akut sjukdom eller olycksfall kan du få ersättning för aktivitetskostnaden.

Självriskskydd för hem och bil

Du ska inte behöva oroa dig för hemmet när du är på semester. Om något skulle hända med ditt hem eller din bil medan du är bortrest kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring. Försäkringen gäller både om din bil stått oanvänd hemma eller på en betald parkeringsplats.

Akutservice i hemmet

Om något i ditt hem akut behöver repareras medan du är bortrest kan du få ersättning för reparationskostnaderna. Du kan också få ersättning om du på grund av skadan i hemmet behöver avbryta resan och åka hem.

Självriskeliminering för hyrbil

Om du hyr en bil eller en vespa/moped (högst 100cc) under resan den blir skadad eller stulen kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till 15 000 kronor. Kom ihåg att spara originalkvittot.

Ansvarsskydd (privatansvar)

Om du skulle vara inblandad i en olycka och krävas på̊ skadestånd kan du få hjälp av ERV i en eventuell utredning, förhandling och rättsprocess. Du får även hjälp att betala eventuellt skadestånd. Ersättningsbeloppet är max 1 000 000 SEK vid varje skadetillfälle per kort.

Strejkskydd

Om din hemresa blir försenad eller avbruten med mer än 24 timmar på̊ grund av strejk kan du få ersättning för kostnader som detta medför, som till exempel logi och återresa till hemorten i Norden. Resan måste vara köpt före det att strejken brutit ut eller varslats för att du ska kunna få ersättning.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare, men även för din make eller maka, registrerade partner eller sambo samt för barn under 23 år som fortfarande bor hemma. Försäkringen gäller även för kortinnehavarens och dennes make/maka/sambo/registrerade partners föräldrar samt barnbarn under 23 år som följer med på resan utan förälders sällskap.

Om en medresenär som är innehavare av ett annat Sparbank eller Swedbankskort betalar kortinnehavarens resa till mer än 50 % med sitt Sparbank eller Swedbankskort, gäller försäkringen på samma sätt som om kortinnehavaren själv hade betalat resan med sitt eget kort. Det ska framgå av bokningsbevis eller liknande att kortinnehavarna är medresenärer till samma resmål.

Behöver jag ytterligare försäkring?

När du är ute och reser är det viktigt med ett ordentligt försäkringsskydd i form av exempelvis en reseförsäkring. Om du inte har ett reseskydd i din hemförsäkring bör du teckna en separat reseförsäkring.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Du ska göra en skadeanmälan så snart som möjligt. Enklast är att anmäla händelse på ERVs webbplats: www.erv.se/kort. Du kan även kontakta ERV på telefon: 0771-28 80 00. När du ska göra din skadeanmälan är det viktigt att du har ditt försäkringsnummer, bokningsnummer eller kortnummer redo. Se även till att ha bankkontouppgifter tillgängliga samt intyg och kvitton som styrker det inträffade.

Kontakt

Försäkringsgivare för Mastercard Platinum: ERV

Skadeanmälan

erv.se/kort
info@erv.se

Övriga frågor
0771-42 00 10

Villkor

Försäkringsvillkor Mastercard Platinum

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga