Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Förverkliga dina husdrömmar!

Lannahills & Lannavalley - tomter med bästa läge vid golfbanan i Lanna

För dig som vill förverkliga dina husdrömmar vid LannaHills & Lannavalley har Lekebergs Sparbank tagit fram följande erbjudande:

Under förutsättning att kredittagaren uppfyller nedan angivna villkor kommer räntan på byggnadskrediten vara 0 % till dess byggnationen har färdigställts, dock längst under 4 månader räknat från undertecknandet av  byggnadskrediten. Därefter belastas byggnadskrediten med den aktuella/ordinarie ränta som har avtalats i skuldebrevet. Maxbelopp i erbjudandet är 3 miljoner kronor.

Kredittagarens åtagande:

Du som kredittagare förbinder dig att, efter det att byggnationen har färdigställts, omvandla byggnadskrediten till lån antingen hos Lekebergs Sparbank eller genom Lekebergs Sparbanks försorg hos Swedbank Hypotek. Minst hälften av det slutliga kreditbeloppet skall därvid bindas med en löptid upp till minst 3 år.

Du som kredittagare skall också vara helkund hos Lekebergs Sparbank när byggnadskrediten skall läggas om till lån.

Du som kredittagare skall teckna villa/hemförsäkring genom Lekebergs Sparbanks försorg hos Tre Kronor.

Om du som kredittagare inte uppfyller samtliga åtaganden ovan äger Lekebergs Sparbank rätt att uttaga ränta enligt skuldebrevet för hela kreditperioden samt kostnader för upplägg av krediten enligt gällande prislista (för närvarande 5 000 kr per 2017-08-15).

Effektiv ränta - med erbjudandet

Med erbjudandet blir den effektiva räntan 2,33 %.

Räkneexemplet är baserat på att byggnadskrediten är  fullt utnyttjad med 3 miljoner kronor under 12 månader, räntan är 0 % i fyra månader, övriga 8 månader får krediten aktuelll räntesats (för närvarande 3,50 %  per 2017-08-15).

Effektiv ränta - utan erbjudandet

Utan erbjudandet blir den effektiva räntan 3,66 %.

Räkneexemplet är baserat på att byggnadskrediten är fullt utnyttjad med 3 miljoner kronor under 12 månader, krediten får aktuell räntesats (för närvarande 3,50 % per 2017-08-15), kredituppläggningsavgift 5000 kr.

Övrig information

Erbjudandet gäller till och med 30 mars 2018.

Sedvanlig kreditprövning görs.

Mer information

​Broschyrer


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga