Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Individuellt pensionssparande (IPS)

Efter ett riksdagsbeslut - har du från och med 2016 inte länge rätt att göra avdrag för ditt privata pensionssparande. För att du inte ska riskera att betala skatt två gånger (både nu och när du tar ut ditt sparande) rekommenderar vi dig att sluta spara i ditt Individuella pensionssparande (IPS). Istället kan du spara till pensionen i exempelvis ett Investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring (Kapitalspar Pension).

Förändringen gäller endast nysparande, pengarna som du hittills har sparat påverkas alltså inte.

Förtida uttag

Riksdagen har beslutat att det från 1 januari 2016 är tillåtet att göra förtida uttag från privat pensionssparande om sparandet är högst ett prisbasbelopp (2016: 44 300 kr). Vill du veta mer om förtida uttag kan du läsa på skatteverket.se eller kontakta oss på banken

Så här fungerar individuellt pensionssparande

 • Du kan omplacera pengarna utan att det utlöser beskattning.
 • Du kan ta ut pengarna från att du fyllt 55. Utbetalning i minst fem år.
 • Du kan placera i fonder, aktier, räntebärande papper, SPAX eller på bankkonto.
 • Pengarna du tar ut beskattas som inkomst.
 • Om du avlider innan pengarna betalats ut, tillfaller sparkapitalet dina förmånstagare. Har du inga förmånstagare betalas pengarna ut till ditt dödsbo.
 • Årlig schablonskatt på värdet av sparkapitalet.

Pris

Kostnaden är 2 procent av värdet på sparkapitalet, dock högst 125 kronor per år. Därtill tillkommer följande, beroende på hur sparandet placeras:

 • Fondförvaltningsavgift för valda fonder.
 • Courtage för handel med aktier och andra värdepapper via internet är 0,09 % på köpeskillingen, minst 99 kr.
 • Courtage för handel med aktier och andra värdepapper via kontor eller 0771-22 11 22 är
  0,5 % på köpeskillingen, minst 150 kr.

Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga