Indecap Fondval 

Miljontals svenskar fondsparar idag och de fondval man gör har stor betydelse för framtiden. Detta kan ge upphov till frågor som: Vilka fonder ska jag välja? När är det dags att byta fonder? Hur sprider jag risker och väljer en bra mix?

Låt oss göra jobbet

Med Indecap Fondval gör du livet enklare. Tillsammans med oss på sparbanken väljer du vilken risk du kan och är villig att ta med ditt sparande och får då fram ditt fondval. 

Mer information om Indecap hittar du på Indecaps hemsida

Vilket fondval passar dig?

Vi har skapat fyra olika fondval som du kan välja mellan beroende på vilken risknivå du önskar och hur lång tid du har kvar till pensionen.

  1. Fondval Offensiv har en relativt hög risk och placerar nästan uteslutande på aktiemarknaden.
  2. Fondval Bas investerar i på både aktie- och räntemarknaden.
  3. Fondval Försiktig placerar merparten på räntemarknaden och har relativt låg risk.
  4. Fondval Individuell anpassar risken efter just dig.


Indecap Guide

I Indecaps app kan du få information och hjälp med allt sparande du har samlat hos dem via oss sparbanker. Appen är helt avgiftsfri och där kan du bland annat få hjälp med regelbundna riskjusteringar samt nedtrappning av risken i ditt fondval från 56 års ålder.

Indecap

Indecap specialiserar sig på att analysera fondförvaltare och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker, varav Lekebergs Sparbank är en av ägarna.

Ökade krav på säkerhet

De ökade säkerhetskraven gör att du själv ska bekräfta ditt portföljval med jämna mellanrum. Skulle du välja att inte regelbundet bekräfta portföljvalet så kommer pengarna vara fördelade enligt ditt senaste val.

Du bekräftar ditt portföljval med hjälp av en app till din smartphone eller via en blankett.

Då hög säkerhet krävs för att verifiera din identitet så kräver applikationen att du verifierar dig med Mobilt BankID samt att du sedan tidigare är kund hos Indecap.

Pris

0 kr

Sedvanliga underliggande fondavgifter tillkommer.

Villkor för produkten

Allmänna villkor för (pdf)

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Lloyds underwriters och de företräds av Nordeuropa Försäkring AB (NE), Box 56044, 102 17 Stockholm.

NE och försäkringsförmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Telefon 08-787 80 00.

Lekebergs Sparbank får ingen ersättning från NE för Livskyddet.

Skaffa Fondval Indecap

Kontakta din rådgivare så hjälper vi dig att hitta det alternativ som passar dig bäst.

Kontakta oss