Så här fungerar Fondguide Premiepension Indecap

Fondguide Premiepension är en aktiv förvaltningstjänst för ditt premiepensionssparande, vilket innebär att du själv slipper välja fonder. Det ansvaret lämnar du över till Indecap som är experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare. Indecap anpassar fondvalen i ditt sparande utifrån din valda risknivå samt rådande marknadsförutsättningar.

Tillsammans med din rådgivare väljer du en av fyra fondportföljer:

  • Fondguide Premiepension Offensiv – har en relativt hög risk då den i synnerligen övervägande del är exponerad mot aktiemarknaden.
  • Fondguide Premiepension Bas – har merparten av tillgångarna exponerade mot olika delar av aktiemarknaden och resterande del mot räntemarknaden.
  • Fondguide Premiepension Försiktig - är huvudsakligen exponerad mot räntemarknaden och alternativa investeringar för att erbjuda en låg risk.
  • Fondguide Premiepension Individuell - tillgångarna placeras individuellt utifrån din personliga riskprofil och ålder.

Till tjänsten finns en app kopplad som håller dig uppdaterad om din premiepension samt möjliggör nödvändiga fondjusteringar. En sådan justering är tex risknedtrappningen som du kan välja. Den innebär att risken i din valda portfölj minskas gradvis när du närmar dig pensionen.

Mer information om Fondguide Premiepension och portföljerna hittar du på Indecaps hemsida.

Extra skydd för nära och kära

I tjänsten ingår ett från Pensionsmyndigheten fristående livskydd som gäller fram till du fyller 65 år, givet att du klarat hälsokravet. Ett belopp som motsvarar din premiepension är försäkrat så att om du skulle avlida betalas dessa pengar ut till dina valda förmånstagare.

Indecap

Indecap specialiserar sig på att analysera fondförvaltare och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker, varav Lekebergs Sparbank är en av ägarna.

Ökade krav på säkerhet

De ökade säkerhetskraven gör att du själv ska bekräfta ditt portföljval med jämna mellanrum. Skulle du välja att inte regelbundet bekräfta portföljvalet så kommer pengarna vara fördelade enligt ditt senaste val.

Du bekräftar ditt portföljval med hjälp av en app till din smartphone eller via en blankett.

Då hög säkerhet krävs för att verifiera din identitet så kräver applikationen att du verifierar dig med Mobilt BankID samt att du sedan tidigare är kund hos Indecap.

Pris

55 kronor i månaden och betalas via autogiro. För dig under 30 år eller över 65 år är tjänsten kostnadsfri.

I priset ingår ett Livskydd till och med den månad du fyller 65 år. 

Sedvanliga underliggande fondavgifter tillkommer.

Villkor för produkten

Allmänna villkor för (pdf)

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Lloyds underwriters och de företräds av Nordeuropa Försäkring AB (NE), Box 56044, 102 17 Stockholm.

NE och försäkringsförmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Telefon 08-787 80 00.

Lekebergs Sparbank får ingen ersättning från NE för Livskyddet.

Skaffa Fondguide Premiepension

Kontakta din rådgivare så hjälper vi dig att hitta det alternativ som passar dig bäst.

Kontakta oss