Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Aktuella räntor och priser

Nedan visas aktuella räntor på Lekebergs Sparbanks inlåningskonton för privatpersoner.

Med anledning av förändringar på räntemarknaden justerades räntorna den 22 juli 2015.

Information om den statliga insättningsgarantin

Konton som så anges nedan omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se

Skillnad ränta Fasträntekonto och årseffektiv ränta

Räntan på Fasträntekonto beräknas utifrån det faktiska antalet kalenderdagar delat med 360. Räntan på Fasträntekonto beräknas också utifrån att hela räntan betalas ut på slutförfallodagen.

Årseffektiv ränta är ett vanligt sätt att beräkna räntan för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Antalet räntedagar är alltid 360 dagar dividerat med 360 för varje helt år. Samtidigt räknas den årseffektiva räntan om, som om räntan årligen betalas ut och att man därigenom kan få en ränta på ränta-effekt.

Bankkonton

Räntesats och villkor

Lekebergskonto Max

Saldo över 300 000 kr ger från första kronan 0,25 %.
Saldo under 300 000 kr ger 0,05 %.

1 fritt uttag per år, därefter uttagsränta på 1 % minst 50 kr.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Lekebergskonto

Saldo över 50 000 kr ger från första kronan 0,05 %.
Saldo under 50 000 kr ger 0 %.

4 fria uttag per år, därefter uttagsränta på 1 % minst 50 kr.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Lekebergskonto Ung

0,05 %, från första kronan.

4 fria uttag per år, därefter uttagsränta på 1 % minst 50 kr.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fasträntekonto

Ränta 12 månader per 2019-01-14 är 0,10 % (effektiv ränta 360/360 är 0,10 %)
(ändras dagligen).

Minsta sparbelopp är 50 000 kr och högsta sparbelopp är 5 miljoner kr.
Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning, som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Spara & Bokonto

Räntan är för närvarande 0,40 % från första kronan.

Fritt uttag för att köpa bostad tidigast efter ett år.

Uttagsränta är 1 procent på uttaget belopp om uttag sker innan ett år gått eller om uttaget inte går till köp av bostad.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

*Efter kreditprövning enligt Lekebergs Sparbanks normer.

Sparandekonto

Saldo över 250 000 kr ger 0,05 %
Saldo under 250 000 kr ger 0,00 %

Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

e-sparkonto

Räntan är för närvarande 0,05 %

För dig som är ansluten till internetbanken.
Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparbankskonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Servicekonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Ungdomskonto

Räntan är för närvarande 0,00 %

För ungdomar under 21 år.
Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Individuellt pensionssparande, IPS

Ränta för närvarande: 0,05 %.

2 % av värdet dock högst 125 kr/år.

Fondförvaltningsavgift och/eller avgifter för handel med finansiella instrument beroende på placering tillkommer.

Courtage för Nordiska listan och Oslobörsen OBX 0,09 % minst 99 kr via internet.
0,5 % minst 150 kr via kontor eller 0771-22 11 22.

Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Investeringssparkonto, ISK

Ränta på kontanta medel: 0 %

Avgift ISK: 0 kr

Vanliga fondavgifter och eventuellt courtage tillkommer. Se nedan.

Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift.

Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto

Mer om fonder

Mer om värdepapperstjänster

Skogskonto och Skogsskadekonto

Ränta är för närvarande 0,90 % på Skogskonto och Skogsskadekonto.

Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogslikvidkonto

Räntan är för närvarande 0,75 % på Skogslikvidkontot.

Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga