Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Aktier och andra värdepapper

Vi erbjuder dig som kund möjlighet till handel i både aktier och i andra värdepapper. De vanligaste sparformerna är, utöver bankkonton, sparande i aktier eller i strukturerade produkter.

Aktier

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du placerar dina pengar i akiter kan aktiekursen stiga vilket innebär att värdet på dina aktier blir högre. I och med att handel i aktier sker så gott som dagligen bör du också vara medveten om att aktierna kan minska i värde. Är du aktieägare har du också rätt till bolagens eventuella utdelning samt röst på bolagsstämmor.

För att köpa aktier behöver du en värdepapperstjänst. Vilken tjänst som passar dig beror bland annat på hur ofta och hur mycket du vill handla.

Våra värdepapperstjänster

Strukturerade produkter (SPAX och Bevis)

Strukturerade produkter är en sparform som passar, oavsett om placeringen sker på lång eller kort sikt. Strukturerade produkters avkastning är beroende på en underliggande marknad i form av ett geografiskt område eller ett tillgånggslag i form av exempelvis aktier eller råvaror.

SPAX

En SPAX är en strukturerade produkt med kapitalskydd, där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden.

  • Trygghet och möjlighet i samma placering
  • Lägre risk än att investera direkt i underliggande marknad och möjlighet att investera i svåråtkomliga regioner och marknader
  • Riskerat belopp är känt på förhand (courtage plus eventuell överkurs)

Bevis

Bevis är en strukturerad produkt utan kapitalskydd, där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, kredit-, ränte- eller valutamarknaden.

  • Lika enkelt som att köpa en aktie
  • Möjlighet att enkelt ta del av flera bolag inom flera sektorer
  • Möjlighet att erhålla bättre riskspridning

Mer information

Viktig information

Handel med aktier eller andra finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier, SPAX eller bevis innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska aktier kan utfallet även påverkas av eventuell kursutveckling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga