Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Aktier och andra värdepapper

Vi erbjuder dig som kund en möjlighet att handla med både aktier och andra värdepapper. De vanligaste sparformerna utöver bankkonton är sparande i aktier eller i strukturerade produkter.

Aktier

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du placerar dina pengar i akiter kan aktiekursen stiga vilket innebär att värdet på dina aktier blir högre. I och med att handel i aktier sker så gott som dagligen bör du också vara medveten om att aktierna kan minska i värde. Är du aktieägare har du också rätt till bolagens eventuella utdelning samt röst på bolagsstämmor.

För att köpa aktier behöver du en värdepapperstjänst. Vilken tjänst som passar dig beror bland annat på hur ofta och hur mycket du vill handla.

Våra värdepapperstjänster

Strukturerade produkter (SPAX och Bevis)

Strukturerade produkter är en sparform som passar dig som vill spara på kortare sikt eller dig med lite längre placeringshorisont. Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område – eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

Det finns många strukturerade produkter att välja mellan med varierande risk och möjlighet till avkastning. SPAX Nu är Sparbankerna och Swedbanks namn på placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar trygghet vid nedgång med möjlighet vid uppgång. Du har potential till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika. Detta eftersom Sparbankerna och Swedbanks förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt belopp, reducerat med förvaltningsavgiften, på återbetalningsdagen. Bevis Nu har en högre risknivå och kan, beroende på dess sammansättning, ge avkastningspotential både vid uppåtgående, nedåtgående eller stillastående underliggande marknad.

Kontakta oss för mer information.

Mer information

Viktig information

Handel med aktier eller andra finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier, SPAX eller bevis innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska aktier kan utfallet även påverkas av eventuell kursutveckling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga