Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Checklista för sparande

En bra tumregel är att sätta av 10 procent av din lön, efter skatt, till sparande på lång och kort sikt.

1. Skaffa en buffert

Kortsiktigt är det viktigt att se till att ha en buffert på cirka två månadslöner för oförutsedda utgifter.

2. Välj sparmål

Bestäm konkreta sparmål – pension, sommarstuga, resa, startkapital till barnen. Det kan bli som en morot som hjälper dig att hålla spardisciplinen uppe.

3. Lägg upp en bra sparplan

Lägg upp en rimlig sparplan som passar dig och din ekonomi, men spara inte för lite!

4. Starta tidigt

Ju tidigare du börja spara desto bättre. Ge sedan sparandet tid att växa .

5. Månadsspara

Lägg in automatiska överföringar varje månad så sköts sparandet av sig själv.

6. Undvik onödiga risker

Vilken risk du kan ta beror bland annat på dina sparmål, din ålder, din inkomst och din försörjningsbörda i dag och i framtiden. En ung ensamstående person kan till exempel ta högre risk än ett par som närmare sig pensionsåldern.

7. Sprid riskerna

Vilken långsiktig avkastning du får beror på vilken risk sparandet har, det vill säga fördelningen mellan aktier och räntebärande placeringar. Sätt ihop en sparportfölj som innehåller en blandning av olika placeringsalternativ. Eller välj ett av bankens bekväma placeringsförslag som innehåller en mix av olika alternativ.

8. Se över ditt sparande

Se över ditt sparande då och då. Dina planer och förutsättningar kan ha ändrats, det kanske är dags att höja sparbeloppet eller se över placeringarna.

Läs mer om hur du börjar spara

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga