Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Lekebergskonto

Lekebergskonto är en bra sparform för dig som vill spara tryggt och långsiktigt. Ett konto där du har pengarna lättillgängliga när du behöver dem.

  • Den högre räntesatsen beräknas från första kronan när du har ett saldo på 50 000 kr. Har du ett lägre saldo får du den lägre räntan. Räntan beräknas dag för dag.
  • Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta till exempel bankkort eller andra betaltjänster.
  • Du kan enkelt spara regelbundet genom automatiska överföringar till ditt LekebergskontO.
  • Om du är ansluten till telefonbanken kan du alltid ringa om du vill ha information om ditt Lekebergskonto.

Pris

Saldo över 50 000 kr ger från första kronan 0,05 %.
Saldo under 50 000 kr ger 0 %.

4 fria uttag per år, därefter uttagsränta på 1 % minst 50 kr.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se

Öppna ett Lekebergskonto

Kontakta din rådgivare eller banken så hjälper vi dig att öppna ett Lekebergskonto.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga