Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Spara & Bo konto

För dig som planerar att köpa en bostad snart passar kontot Spara & Bo. Det ger dig möjlighet att låna upp till tre gånger det belopp du har sparat ihop efter kreditprövning*.

  • Enkelt att spara regelbundet genom automatiska överföringar till ditt Spara & Bokonto
  • Ett regelbundet sparande ger dig tid att vänja dig vid hur dina framtida boendekostnader efter bostadsköpet kan se ut
  • Du kan få låna upp till tre gånger det belopp du har sparat ihop, efter sedvanlig kreditprövning

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Så här fungerar Spara & Bokontot

Möjligheterna att få ett bolån med bra ränta ökar när du sparar. Med Spara & Bo kontot ställer du in siktet på ett nytt hem ganska snart . Efter ett år kan du få låna upp till tre gånger det belopp du har sparat ihop, efter sedvanlig kreditprövning.

Om du till exempel sparar ihop 200 000 kronor får du låna 600 000 kronor. Det innebär att du kan köpa en bostad för totalt 800 000 kronor där den egna insatsen (200 000) är 25 procent och den lånade delen 75 procent.

Du sätter månadsvis in pengar och får extra hög ränta på sparpengarna. Tidigast ett år efter att du har startat kontot kan du, utan avgift, ta ut pengarna för att köpa din bostad. Om du tar ut hela eller delar av sparandet tidigare får du betala en uttagsavgift på en procent av uttagsbeloppet.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se

Pris

Räntan är för närvarande 0,40 % från första kronan.

Fritt uttag för att köpa bostad tidigast efter ett år.

Uttagsränta är 1 procent på uttaget belopp om uttag sker innan ett år gått eller om uttaget inte går till köp av bostad.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

*Efter kreditprövning enligt Lekebergs Sparbanks normer.

Öppna ett Spara & Bo-konto

Kontakta din rådgivare eller banken så hjälper vi dig att öppna ett Spara & Bo-konto.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga