Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

Lekebergs Sparbank vill vara med och utveckla bygden till en livskraftig region - där människor väljer att leva och verka. Den lokala förankringen är grunden till vår verksamhet, därför är det viktigt för oss att främja tillväxt lokalt och bidra till en långsiktig ekonomisk trygghet för våra kunder. 

Ekonomisk hållbarhet

Som lokal bank ser vi oss som samhällsmotor för företag och hushåll i regionen, genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens.

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar löpande med att begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, men också för att stödja våra kunder genom information och inspiration.

Social hållbarhet

Vi vill vara en positiv kraft i samhället - bland annat stöttar vi det lokala näringslivet, sponsrar kultur- och idrottsaktiviteter samt olika utbildningsinsatser.

Policy och strategi