Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Länka till Lekebergs Sparbank

Länka gärna till lekebergssparbank.se, men följ riktlinjerna nedan.

Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte: 

  • Kränker annan parts rätt
  • Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande
  • Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning

Länkning i text

Länkens namn ska alltid innehålla "Lekebergs Sparbank". 

  •  Vid generella länkningar till vår startsida ska länkens namn vara "Lekebergs Sparbank", "Till Lekebergs Sparbanks webbplats" eller liknande
  • Vid specifika länkningar till en tjänst, funktion eller underavdelning ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t. ex. "Till Lekebergs Sparbanks billån", "Till Lekebergs Sparbanks bolån", "Läs mer om Lekebergs Sparbanks billån" eller liknande. Denna typ av förklarande text kan även läggas i en title-tag
  • Länkningen placeras så att det tydligt framgår att Lekebergs Sparbank inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Lekebergs Sparbank

Länkning med logotyp

Logotypens filnamn ska alltid innehålla namnet "Lekebergs Sparbank". Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Lekebergs Sparbank innan publicering. Detta genom att du skickar e-post med föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till: ulrika.hult@lekebergssparbank.se 

Hantering av vår logotyp

Lekebergs Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, vilka inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den. 
När du använder logotypen, respektera den fria ytan som ska omge den. 

Logotypen placeras mot svart eller vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en svart eller vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvar storleken på plattan. 

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Lekebergs Sparbanks logotyp vara så att den upplevs lika stor som övriga. 

Kontakt

Vi hjälper dig gärna med information och råd om hur du använder vår logotyp. Skicka din fråga via e-post till: ulrika.hult@lekebergssparbank.se

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Lekebergs Sparbank, efterfråga inloggningsuppgifter till Swedbank Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg, som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement. Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga