Tillgängligheten, enkelheten och handeln i realtid gör att en ETF på många sätt har samma fördelar som en aktie. Samtidigt innehar en ETF flera egenskaper som generellt kopplas samman med vanliga fonder. Exempelvis har en ETF samma riskspridning som i fonder. Man kan dessutom på samma enkla sätt komma åt ett index eller en korg av aktier eller andra tillgångsslag precis som i en fond.

En ETF ger dig möjlighet att spekulera både i upp- och nedgång i den underliggande marknaden, tillgång eller råvara som ETF:en investerar i genom en inbyggd strategi. Hög likviditet och transparens är också förknippat med ETF:er.

Ett kostnadseffektivt placeringsalternativ

Det kan även i många fall vara kostnadseffektivt att investera i en ETF. Ofta kan det vara billigare att handla en ETF än att få samma marknads- eller tillgångsexponering genom en fond eller i enskilda aktier. När du säljer och köper ETF:er betalas ett courtage precis som vid en aktieaffär. I de allra flesta fall betalar du också en förvaltningsavgift. Information om förvaltningsavgifter finns i respektive ETF:s produktblad.

ETF:er kan också ha en så kallad hävstångseffekt som gör det möjligt att öka avkastningspotentialen men det innebär därmed också en högre risk. Vidare kan så kallade SWAP-baserade ETF:er ha en så kallad motpartsrisk vilket kan ses som ytterligare en risk.

Vissa typer av ETF:er ger också möjligheten att spekulera både i upp- och nedgång i den underliggande marknaden. Dessa produkter har oftast tillägget Bull (för uppåtgående marknad) eller Bear (för nedåtgående marknad) i sitt namn och kan även innehålla en hävstång, det vill säga ge ytterligare avkastning om marknaden går ”rätt väg”