Fakturaspecifikation

Samtliga försäkringar och de premier som ska betalas, redovisas i en månatlig fakturaspecifikation från Swedbank Försäkring. Detta gäller oavsett om ditt företag valt autogiro eller fakturering. Eventuella ändringar som inkommer under en månad regleras normalt på nästkommande faktura. Fakturaspecifikationen blir därför en god hjälp att hålla reda på eventuella förändringar. Autogiroaviseringen eller kopia på fakturan visas under ekonomisk översikt/elektroniska dokument i internetbanken företag.

Ändring

Vill du byta konto för autogirobetalning, är du välkommen att antingen ringa oss på telefon 0771-33 44 33 så hjälper vi dig. Du är också välkommen att besöka ett av våra kontor. Hitta ditt bankkontor.

Om premierna inte betalas i tid

Om premierna inte betalas i tid skickas en påminnelsefaktura. Betalas inte premierna trots påminnelsen, skickas en andra påminnelsefaktura. I samband med detta informeras även den försäkrade om de obetalda premierna. Om ingen betalning sker efter andra påminnelsen, avslutas faktureringen och riskskydden upphör att gälla. Detta gäller oavsett vilket betalningsalternativ ditt företag har valt.