Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Vad kan vi göra bättre?

En viktig del i vårat arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar.

Därför har vår styrelse fastställt riktlinjer och rutiner som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av ett professionellt bemötande, en snabb och saklig utredning och en noggrann uppföljning.

Om vi som bank inte anser att vi kan tillmötesgå ditt klagomål har du rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering.

Klagomål

Om du inte är nöjd med banken eller hur vi har hanterat dig eller ditt ärende, ska du i första hand vända dig till vårt kontor för att få rättelse. Lekebergs Sparbank har precis som alla andra banker en klagomålsansvarig, som du kan skriva till och beskriva vad du tycker blivit fel:

Lekebergs Sparbank 
Klagomålsansvarig: Anders Löwgren
Box 66 
716 21 Fjugesta  

Missnöjd med bankens beslut

Om du inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Hemsida: www.arn.se

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
Hemsida: www.konsumenternas.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kostnadsfritt lämnar vägledning i bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

Konsumentverket

Telefon: 0771-525 525
Hemsida: www.hallakonsument.se

Konsumentverket ger oberoende vägledning.

Allmän domstol

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.
Hemsida: www.domstol.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga