Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Fördelar med ISK

  • Enkelt att köpa och sälja värdepapper
  • Vinster och utdelningar schablonbeskattas
  • Slipp krångel med deklarationen 

Nackdelar med ISK

  • Passar inte placeringar med låg avkastning, till exempel räntepapper
  • Förluster är inte avdragsgilla
  • Skatt dras även om placeringarna minskar i värde

Information om investerarskyddet

Värdepapper på ISK omfattas av det statliga investerar­skyddet

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.

Kontanta medel på ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag som banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Om Investeringssparkonto

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Öppna investeringssparkonto

Öppna ett ISK

Öppna ett nytt investeringssparkonto direkt i din internetbank.

Inte kund hos oss ännu?

Är du inte kund hos oss ännu och vill teckna ett Investeringssparkonto? Välkommen att bli kund!