Integrering av hållbarhetsrisker

I Lekebergs Sparbanks ersättningspolicy integreras hållbarhetsrisker genom att banken endast tillåter ersättning, som är neutral i ett hållbarhetshänseende. De principer som styr bankens ersättningssystem ska således ur ett generellt perspektiv betraktas som sunda och välavvägda.

Mer att läsa om hållbarhet finns på hemsidan under "Om oss - Hållbarhet".