Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vår logotyp och länka till Lekebergs Sparbank

Vår logotyp är en av vår mest värdefulla tillgång och huvudbärare av vår identitet - därför ska den behandlas omsorgsfullt.

  • Användandet av vår logotyp måste alltid godkännas av oss
  • Logotypen får aldrig ändras eller manipuleras på något sätt
  • Vår logotyp får aldrig vara för liten
  • Vår logotyp ska alltid omges av fritt utrymme
  • Vår logotyp bör helst placeras mot en vit bakgrund

Varianter

Vår logotyp består av ett ordmärke och en symbol. Den finns i två varianter:

  1. Primär: Positiv med orange ordmärke
  2. Sekundär: Negativ med vitt ordmärke - används endast när vår primära logotyp inte fungerar på grund av dålig kontrast.

Använd vår primära logotyp i första hand

Placera logotypen

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt eller upplevs inträngd. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen runt logotypen ska vara minst halva höjden av symbolen. 

Vår gemensamma logotyp för Swedbank och Sparbankerna

I första hand ska alltid rätt logotyp användas, det vill säga varje sparbanks egna logotyp eller Swedbank. När det inte är möjligt kan vår gemensamma logotyp, ”Symbolen” utan ”Since 1820”, användas.

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen ska vara minst halva höjden av symbolen.

När du ska hänvisa till sparbankerna och Swedbank i text, skrivs "Sparbankerna" med versalt "S".

Placera aldrig text i närheten av symbolen så att det kan uppfattas som en del av logotypen.

Behov att placera flera logotyper tillsammans?

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra, ska storleken vara så att den upplevs lika stor som övriga, exempelvis för betalnings- eller finansieringsalternativ.

För olika typer av samarbeten i form av partnerskap, evenemang och sponsring, finns särskilda regler för användning av vår logotyp.

Kontakta oss

För frågor om hur du använder vår logotyp eller godkännande att använda den, kontakta:

banken@lekebergssparbank.se

Glöm inte

All användning av vår logotyp ska godkännas av oss