Hoppa till textinnehållet

Enmansdödsbo

Så här gör ni när hela arvet ska skiftas till en person, det vill säga när det endast är en (1) dödsbodelägare.

Information till dig som arbetar på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå

 1. När någon avlider upprättas en bouppteckning eller dödsboanmälan

  Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och ni skickar en vidimerad* kopia till oss. Det är viktigt att ni skickar in samtliga sidor av bouppteckningen. Ifall bouppteckning ej upprättats skickar ni istället en vidimerad* kopia av dödsboanmälan till oss.

 2. Information om hur arvet ska fördelas

  Fyll i och underteckna blanketten ”Fördelning arvskifte” nedan.
  Blankett: Fördelning arvskifte

 3. Testamente

  I de fall det finns ett lagakraftvunnet** testamente ska du skicka in en vidimerad* kopia. Det är viktigt att samtliga sidor är med.

 4. Vid avslut av bankfack

  Bankfack avslutas på bankkontoret av dig som dödsbodelägare (enligt bouppteckning eller dödsboanmälan).

 5. Bolån

  Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på bankkontoret eller hos Kundcenter.

 6. Skicka till

  Lekebergs Sparbank
  Arvskifte
  Box 66
  716 21 Fjugesta

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på 0585-817 00 på vardagar, klockan 10:00-15:00.

Önskar du svar på juridiska frågor eller få en ekonomisk rådgivning ber vi dig boka en tid hos vår jurist eller med någon av våra rådgivare.

*Vidimera betyder att någon skriver sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian och genom det intygar att kopian stämmer med originalet.

**Testamentet ska vara lagakraftvunnet. Detta innebär att testamentet antingen ska ha godkänts skriftligen av samtliga arvingar enligt den registrerade bouppteckningen eller dödsboanmälan eller ha delgivits arvinge genom överlämnande av vidimerad* kopia av testamentet. I sistnämnda fall ska tiden för så kallad klandertalan (överklaga testamentet) - 6 månader från den sista delgivningen av testamentet - ha gått ut utan att klandertalan väckts. Bevis om att klandertalan ej väckts kan ni få från tingsrätten inom vars område den som avlidit bodde.