Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Viktiga saker att veta om bygglov

Drömmer du om att låta huset växa eller äntligen få till den där verandan? Ett bygglov på plats är ofta starten, men vad är det egentligen för regler som gäller: När behövs bygglov och vad behövs? Experten reder ut.

Mamma med sin äldre son sitter ute på verandan och tittar på en iPad

Mikael Andersson Ståhl, Biträdande Bygglovchef på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm svarar på de vanligaste frågorna om bygglov.

När behöver man söka bygglov?

Bygglov behövs när man ändrar utseende på en byggnad, genom att bygga om eller bygga till, eller om man ändrar funktionen så att användningen blir väsentligt ändrad. Gör man exempelvis om en butik till en restaurang krävs det bygglov, men inte nödvändigtvis om man gör om en blomsteraffär till en tobaksaffär.

Varför finns bygglov?

Bygglov finns för att de lagar och regler som styr hur ett område får bebyggas ska kunna följas, där detaljplanen är ett viktigt dokument. Syftet med att reglera byggandet är dels på grund av äganderätten och förutsägbarheten för privatpersoner, så att jag på ett ungefär vet vilka förändringar som kan komma att ske i mitt område och jag kan påverka min levnadssituation. Om jag till exempel köper ett hus i ett villaområde vill jag kanske veta att det inte ska byggas industribyggnader där. Ett annat syfte är att utvecklingen av byggnaderna i ett samhälle sker på ett bra sätt för att tillvarata kulturhistoria, naturvärden och göra avvägning mellan det enskilda och det allmänna intresset. Bygglov utfärdas av kommunerna.

Vad gäller för bygglov och altaner?

Generellt gäller att ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå inte kräver bygglov, det kan finnas vissa undantag. Om altanen är mer än 1.20 meter över mark eller inbyggd krävs bygglov, men även där kan det finnas undantag om man bor i ett område som inte är klassat som kulturhistoriskt värdefullt. Hör gärna med din kommun vad som gäller i ditt område.

Vad händer om man bygger utan bygglov?

Först om någon anmäler bygget vidtas åtgärder. Det som då sker är att om det går att ge bygglov i efterhand, så görs det, och man får en sanktionsavgift. Om det olovliga bygget tas bort innan nämnden fattar beslut, ges ingen sanktionsavgift. Går det inte att ge bygget bygglov får den ansvarige ett föreläggande om att ta bort byggnaden samt en sanktionsavgift. Om ändringen ändå inte genomförs ges ett ”kännbart straff” vilket kan röra sig om ett par tusen kronor för privatpersoner och miljonbelopp för större företag.

Vilka handlingar och ritningar krävs?

Det som behövs är handlingar och ritningar som är tillräckligt bra för att en bedömning ska kunna göras. Dokumenten behöver visa: Vad som ska göras, var det ska det göras och hur det kommer att se ut. Om man ska sätta in ett fönster behöver man fasadritning och kanske ett produktblad för att åtgärden ska kunna bedömas. Bygger man till, eller ska ta ner en vägg, kanske det behövs en redogörelse för hur det ska gå till rent tekniskt. Ritningar för fastigheten kan oftast hämtas ut på nätet. Kolla med din kommun.

Får man börja bygga direkt när man fått bygglovet?

Man behöver invänta startbesked. I enklare ärenden brukar man få det när man får sitt bygglov, men för närvarande finns en svensk lag som säger att det behöver gå fyra veckor efter alla beslut innan de får verkställas. I större projekt söker man först bygglov och därefter startbesked, som tar ungefär fyra veckor att få under förutsättning att alla handlingar finns. När man har fått startbeskedet är det bara att börja bygga.

Hur länge gäller bygglovet?

Efter att bygglov utfärdats behöver det påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Kan man överklaga ett bygglovsbeslut?

Alla beslut är i grunden överklagningsbara, sen måste det göras inom en viss tidsperiod. Man skickar in en överklagan till kommunen som kontrollerar att överklagan kommit in inom rätt tidperiod. De skickar det i så fall vidare till länsstyrelsen som prövar om den som skickat in anmälan har rätt att överklaga. Överklaganden rör oftast projekt som kanske inte är så populära av allmänheten, eller från grannar i villaområden, eller att man helt enkelt är missnöjd med sitt bygglovsbeslut.

Behöver man skicka in några handlingar vid färdigställande?

I startbeskedet fastställs vad som behövs redovisas när bygget är klart. När det är inskickat får man ett slutbesked som exempelvis är bra att ha när man säljer huset.

Vad kostar bygglovet?

Det finns en fastställd taxa för bygglov som är uppbyggd efter den arbetsinsats som krävs att göra bedömningen. Det kan sträcka sig från 1000 kronor till miljonbelopp, vid exempelvis nybyggnad av ett helt kvarter. Taxan finns att läsa hos kommunerna.

Vad är de vanligaste sakerna man får avslag på?

Många får avslag på grund av att planerna inte följer detaljplanen, som till exempel reglerar hur mycket man får bygga på tomtens yta, eller inom ett visst område, där flera hus ibland delar på en gemensam byggrätt. Att kolla om grannarna byggt ut behöver alltså inte vara en garanti för att det går att få bygglov om byggkvoten för området är fullt.

Låna till renovering - höj ditt bolån

Finansiera din renovering genom att höja ditt bolån. Du kan låna upp till 85 procent av bostadens värde. Lägsta belopp vid höjning är 100 000 kronor.

Allmänna tips:

 • Titta hur det ser ut i ditt område och anpassa dina planer i utformning till det. Hur ser fasaderna ut? Om de flesta har sadeltak kanske du också ska ha det?
 • Innan du drar igång för stora planer, hör av dig till kommunen och kolla vad som gäller i ditt område. Kolla alltid detaljplanen!
  Hämta ut handlingar på nätet och se vad som hänt med din fastighet tidigare.
 • Hämta ut handlingar på nätet som visar hur ditt hus ser ut, så slipper du rita egna skisser. Kolla med din kommun var du hittar dem.
 • Prata med grannar om det är saker som berör dem. Det är bättre att vara överens vid start, än att hamna i en process senare.
 • Var ute i god tid.
 • Skulle komplikationer uppstå med ansökan, för dialog med berörda parter för att hitta lösningar.

Andra läser också om

 • 5 saker att ha koll på när du anlitar hantverkare

  Att anlita hantverkare kan vara en dans på rosor, men tyvärr också gå fel. Här är de fem viktigaste sakerna att ha koll på för att undvika problem!

  Undvik hantverksmissarna
 • Låna till renovering? Alternativen och tipsen

  Att låna till en renovering kan ibland vara nödvändigt, och det finns några saker som är bra att tänka på. Här är några tips att ha i åtanke innan du sätter igång.

  Att låna till en renovering
 • Checklista för vad ditt hus behöver under ett år

  Att följa en checklista för att se om ditt hus under respektive säsong är ett bra sätt att undvika oväntade överraskningar. Här får du expertens tips om det viktigaste att ha koll på.

  Varje säsong behöver du se över ditt hus