Alla blanketter laddas ner som pdf:er. Klicka på länken för att ladda ner aktuell blankett.

Ändring

Ändra utbetalning av tjänstepension eller privat pensionsförsäkring (pdf)

Ändring av utbetalning Kollektivavtalad tjänstepension (pdf)

Ändra kontonummer för autogirodragning (pdf)

Ändring av återbetalningsskydd (pdf)

Ändra förmånstagare inom kapitalförsäkring (pdf)

Ändra förmånstagare inom pensionsförsäkring (pdf)

Anmälan om premieuppehåll för pensionsplan (pdf)

Ändring av förmånstagarförordnande – Livförsäkring (inkl. tjänstegruppliv (TGL)) (pdf)

Byta fonder (pdf)

Uppsägning av försäkring/ändring till fribrev (pdf)

Blankett för nyanställning, avanmälan och löneändring i pensionsplan – betalaren (pdf)

Flytt

Flytta tjänstepensionsförsäkring eller pensionsförsäkring till Swedbank Försäkring (pdf)

Överlåtelse av fribrevslagd pensionsförsäkring i samband med flytt till annat försäkringsbolag (pdf) (obs – länken innehåller blankett för både företag och privatperson – endast en av dem ska väljas)