Denna prislista gäller från och med den 11 januari 2019.

Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.