Denna prislista gäller från och med den 11 januari 2019. 
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.