Denna prislista gäller från och med den 2 januari 2018.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.