Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Lekebergskonto Max

Pris

Saldo över 300 000 kr ger från första kronan 2,10 %.
Saldo under 300 000 kr ger 0,75 %.

1 fritt uttag per år, därefter uttagsränta på 1 % minst 50 kr.

Lekebergskonto

Pris

Saldo över 50 000 kr ger från första kronan 1,15 %.
Saldo under 50 000 kr ger 0,65 %.

4 fria uttag per år, därefter uttagsränta på 1 % minst 50 kr.

Fasträntekonto

Pris

- Bindningstid 6, 12, 18, 24 eller 36 månader.
- Räntan ändras dagligen. Kontakta oss  för aktuell räntesats.
- Minsta sparbelopp är 50 000 kronor och högsta sparbelopp är 5 miljoner kronor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,15 %

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Lekebergskonto Ung

Pris

1,15 %, från första kronan.

4 fria uttag per år, därefter uttagsränta på 1 % minst 50 kr.

Skogskonto och Skogsskadekonto

Pris

Räntan är för närvarande 2,60 % på Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 2,60% på Skogsskadekonto.

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,70%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Inlåningsräntor företag