Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktuella räntor på konton – privatkunder

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto

Pris

- Bindningstid 6, 12, 18, 24 eller 36 månader.
- Räntan ändras dagligen. Kontakta oss  för aktuell räntesats.
- Minsta sparbelopp är 50 000 kronor och högsta sparbelopp är 5 miljoner kronor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Lekebergskonto Max

Pris

Saldo över 300 000 kr ger från första kronan 3,05 %.
Saldo under 300 000 kr ger 1,15 %.

4 fria uttag per år, därefter uttagsränta på 1% minst 50 kr.

Lekebergskonto

Pris

Saldo över 50 000 kr ger från första kronan 1,95 %.
Saldo under 50 000 kr ger 1,05 %.

4 fria uttag per år, därefter uttagsränta på 1% minst 50 kr.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,95 %

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,10 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,10 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,25 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Lekebergskonto Ung

Pris

1,95 %, från första kronan.

4 fria uttag per år, därefter uttagsränta på 1% minst 50 kr.

Skogskonto och Skogsskadekonto

Pris

Räntan är för närvarande 3,30 % på Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 3,30 % på Skogsskadekonto.

Mer om räntor