Hoppa till textinnehållet

Analyser inom hållbarhetsområdet

Mamma och barn plockar sallad i trädgården

Vi gör regelbundet analyser inom hållbarhetsområdet. Ni hittar bland annat våra hållbarhetsindikatorer som mäter framstegen mot målen i Agenda 2030. Ta del av våra analyser.

Hållbarhetsanalyser

Swedbank ESG monitor: Carbon pricing speeds up structural change

Sustainable development indicators show that all the Nordic and Baltic countries have a long way to go to reach the 2030 Sustainable development goals. At the sectoral level, especially utilities and transport, agriculture and forestry have high emission intensities in many Nordic and Baltic countries.

For the world to reach net-zero emissions, a higher price of carbon is needed. This would have the largest impacts in carbon intensive and export-reliant sectors in mining and manufacturing, utilities and transport. Transition risks are considerable in the Nordics and Baltics, although most of them have an emission intensity below the global average.

23 juni 2021: Read the full analysis/report here (pdf) 

Cirkulär ekonomi – behovet av en god cirkel

  • Än så länge ingen frikoppling (decoupling) mellan tillväxt och resursanvändning
  • Minskad materialanvändning en nyckelfråga för klimat och naturens mångfald
  • Fler politiska åtgärder behövs för att skapa en marknad för cirkulära lösningar

16 juni 2021: Läs den fullständiga analysen/rapporten här (pdf)

Climate change and central banking: Protection of price stability the minimum requirement

Central banks are starting to factor in climate change. Adjustments to monetary policy operations may be necessary, and they are possible within the ECB’s and the Riksbank’s mandates. Green tilting of asset purchases can be motivated, but not as a major climate policy tool.

31 maj 2021: Read the full analysis/report here (pdf) 

The green taxonomy: a driver for the transition

The EU’s green taxonomy and disclosure regulation will reduce greenwashing and speed up the green transition. We expect the effects on interest rates to be modest in the short term, but the impacts on stock prices and long-term funding costs could be considerable. Overall, the Nordics are in a good position to gain, with some sectors losing out. The effects in the Baltics will be smaller in the near-term.

15 mars 2021: Read the full analysis/report here (pdf) 

Elnätet: En nyckelfråga för tillväxt och grön omställning

Den gröna omställningen ställer höga krav på Sveriges redan ansträngda elnät. Kraftigt ökade investeringar behövs och är planerade, men risken är stor att de dröjer. Det finns lösningar för kapacitetsbristen men många pusselbitar behöver komma på plats.

11 februari 2021: Läs den fullständiga analysen/rapporten här

Ännu ett viktigt år för EU:s gröna politik

Trots krisen godkände EU en våg av gröna reformer år 2020. 2021 kommer att vara avgörande för deras genomförande. Om allt går enligt planerna, kommer reformerna stödja gröna investeringar, driva upp priset på koldioxid och fortsätta stödja marknaden för gröna tillgångar.

1 februari 2021: Läs den fullständiga analysen/rapporten här (pdf)

A key election for the planet

Climate policy constitutes a major difference in Trump’s and Biden’s agendas. Biden’s plan includes large green investments and a Democrat victory would support green tech industries globally.

24 september 2020: A key election for the planet

Sweden’s green recovery: Closer but not quite there yet

The Swedish budget proposal for 2021 contains measures that will support a greener recovery, but direct support remains relatively modest compared to Nordic peers.

Among the Nordics, Sweden’s spending lines up the most with Finland, as both countries have prioritized the transport sector.

21 september 2020: Sweden’s green recovery: Closer but not quite there yet

Ännu ingen grön återhämtning

Gröna investeringar utgör hittills en marginell del av de globala stimulanserna. Sverige har annonserat minst gröna stimulanser i Norden men mer förväntas komma.

26 augusti 2020: Ännu ingen grön återhämtning

Swedish Green Bond: Time for issuance

The Swedish government’s first green bond is an important political signal and will support spending towards Sweden’s environmental targets. Given the state’s increased borrowing needs, the timing of the green bond issuance is good. 

24 augusti 2020: Swedish Green Bond: Time for issuance

Swedbank’s Sustainability Indicators show more progress is needed

Will the EU's recovery fund help in reaching targets?

25 juni 2020: Swedbank’s Sustainability Indicators show more progress is needed (pdf)

A greenish recovery

Political momentum and cheaper renewables support a greener crisis recovery in Europe. The Nordics are on the right track, but more is needed. 

22 juni 2020: A greenish recovery

Grön protektionism - hot eller möjlighet? 

Inom EU bubblar en slags grön protektionism. Bland annat förespråkas koldioxidtullar, som skulle kunna bidra till att minska de globala utsläppen. För svensk del skulle tullarna innebära högre kostnader för hushåll och företag men även förstärkt konkurrenskraft för vissa företag.

21 januari 2020: Grön protektionism – hot eller möjlighet?

Macro-ESG: Falling short on sustainability

All Nordic countries are falling short of reaching the green and social targets by 2030. Governance continues to be a strength of Nordics, but green and social investment is crucial for further growth.

21 november 2019: Macro-ESG: Falling short on sustainability

Klimatet och kapitalet: Kina, Indien och gröna exportmöjligheter

Kina och Indien står inför en omfattande klimatomställning, samtidigt som det behövs investeringar för att hantera en hållbar urbanisering. Omställningen skapar exportmöjligheter för svenska företag och det är viktigt att politiken stödjer denna utveckling.

7 november 2019: Kina, Indien och gröna exportmöjligheter

Vad kan och bör centralbanker göra för klimatet

Klimatförändringarna utgör risker för den finansiella stabiliteten och är därför en fråga som centralbankerna måste ta itu med.

14 mars 2019: Vad kan och bör centralbanker göra för klimatet

Hela Norden behöver växla upp för att nå FN:s hållbarhetsmål

Hela Norden behöver öka takten i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Störst utrymme för förbättring - och störst affärspotential - finns inom miljö.

28 juni 2018: Hela Norden behöver växla upp för att nå FN:s hållbarhetsmål

Jämställdhet en del av en hållbar utveckling

En del arbete återstår på jämställdhetsområdet för att uppfylla Agenda 2030. Flera reformförslag som kan öka jämställdheten har presenterats, det svåra är att välja rätt.

30 april 2018: Jämställdhet en del av en hållbar utveckling

Jämställdhet främjar tillväxt och lönsamt företagande

Sverige rankas högt i jämställdhet, men betydande utmaningar kvarstår. Ökad jämställdhet kan höja sysselsättningen i Sverige och gynna ekonomin.

25 april 2018: Jämställdhet främjar tillväxt och lönsamt företagande