Hoppa till huvudinnehåll

Möjliga placeringar inom depå

Depåsparande finns inom både kapitalförsäkring och pensionsförsäkring. Du kan välja mellan ett antal finansiella instrument på olika marknader.

Depåsparande finns inom både kapitalförsäkring och pensionsförsäkring. Du kan välja mellan ett antal finansiella instrument på olika marknader.

Följande information är tillämpbar för både Kapitalspar Depå och Företagskapital/Direktpension Depå. De flesta finansiella instrument som är registrerade eller noterade på erkända börser eller auktoriserade marknadsplatser i Sverige eller utomlands är tillgängliga inom Försäkring Depå. Dessutom kan vissa inofficiellt listade finansiella instrument handlas under förutsättning att det finns elektronisk prissättning.