Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Utförande av order och ställande av pris

Farmers in a field examining crop.

Här finner du våra riktlinjer för bästa utförande av order samt hur Lekebergs Sparbank (i förekommande fall genom avtal med Swedbank) agerar som Systematisk internhandlare (SI) när banken ställer pris till kund.

Bästa utförande av order

Riktlinjerna nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Banken kommer att uppdatera dessa riktlinjer minst en gång per år eller då förändringar sker.

Läs om Swedbanks utförande av order och ställande av pris.

Banken har gjort en analys av orderutförandet (RTS 28)

För 2023

För 2022

För 2021

Systematisk Internhandlare

Här finner du Swedbanks affärspolicy, som beskriver hur vi kvoterar priser till kunder, och vilka instrument som vi är Systematisk internhandlare i.

Våra handelsplatser

Här finner du en lista över marknadsplatser där banken handlar direkt för din räkning. Om du vill handla på vissa utländska marknadsplatser kommer vi att vidareförmedla din order till samarbetande mäklarföretag.