Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är räntederivat?

Female standing in office

Räntederivat används bland annat för att förändra eller skydda räntan på ett lån utan att behöva förändra villkoren på det underliggande lånet. Kännetecknande för derivat är att de är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller tidsperiod i framtiden.

Allmän information om räntederivat

Räntederivat är ett komplicerat finansiellt instrument och ett samlingsbegrepp för exempelvis optioner, terminer, swappar med mera. Derivatets värde är beroende av dess underliggande tillgångar, exempelvis räntor. Olika derivatinstrument har olika risknivåer och faktorer som påverkar avkastningen. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för det derivat du ska investera i.

Hur handlar man med räntederivat?

För att kunna handla räntederivat krävs det ett ramavtal/ISDA-avtal samt en limit som motsvarar den säkerhet som krävs för det nominella belopp och löptid som ska gälla. Kontakta din bankrådgivare för att handla räntederivat.

Vad tar jag för risk?

Risken kan variera mycket mellan olika räntederivat. Derivat kan användas så att risken både blir större eller mindre. Det finns en risk för att motparten i ett räntederivat inte fullföljer sina åtaganden, vilket kan påverka priset under löptiden. Genom att använda räntederivat kan du undvika den risk som ligger i en framtida ränteförändring. Väljer du att använda räntederivat i spekulativt syfte tar du en högre risk.

Vad påverkar värdet?

Nuvärdet på en ränteswap kan öka och minska under löptiden. Om du avslutar en ränteswap i förtid kan du göra en vinst/förlust beroende på hur räntemarknaden har utvecklats sedan ränteswapen startades.

För- och nackdelar med räntederivat

Fördelar

  • Direkt åtkomst till marknaden
  • Ändra räntan under löptiden
  • Säkra finansieringskostnaden inom ett visst ränteintervall
  • Lämpar sig bra som ett riskfördelningsinstrument

Nackdelar

  • Kan ställa stora krav på bevakningen av prisutvecklingen
  • Resultatpåverkan (beroende på redovisningsstandard)
  • Ej noterat och/eller standardiserat

Räntederivat

Räntederivat är ett finansiellt instrument och ett samlingsnamn för ränteterminer och ränteswappar. De handlas endast av institutioner och företag. Inte privatpersoner.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.