Analyser

Lekebergs Sparbank erbjuder bland annat analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut.

Du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Många av analyserna är samlade i Swedbank Insikt och Aktiellt.

Mer information finns på Marknadsinformation.

Dessutom har Swedbank och sparbankerna tv-sändningar Swedbank TV och bloggar med de senaste analyserna.

Brett produktutbud

Lekebergs Sparbank har ett brett utbud av sparprodukter, såväl egna som via samarbetsparter. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder, aktier och strukturerade produkter. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du här.

Hållbart sparande

För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder Lekebergs Sparbank flera alternativ, såsom fonder och strukturerade produkter som investerar i företag som tar ansvar för både människor och miljö. Dessutom granskar Lekebergs Sparbank samtliga fonder som säljs via Fondguiden, även externa fonder, enligt ett antal hållbarhetskriterier.

Här kan du läsa mer om hållbart sparande

Digitala kanaler

Som kund i Lekebergs Sparbank har du dygnet runt tillgång till ditt sparande i internetbanken, appen och iPad-banken. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns genom att klicka här.

Brett kontorsnätverk och Kundcenter

Tillsammans med Swedbank och sparbankerna har vi bankkontor i hela Sverige där du kan få hjälp med frågor kring ditt sparande. På Kundcenter kan du när som helst på dygnet prata med en rådgivare om ditt sparande.

Guider

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är: 

Uppföljning av dina placeringar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov.
Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka oss på banken eller ringa Kundcenter.

Utbildning och socialt ansvarstagande

Lekebergs Sparbank erbjuder olika möjligheter för dig som kund att lära dig mer om sparande och placeringar, exempelvis via:

Banken arbetar också med att sprida kunskap och öka medvetenheten om exempelvis pensionssparande och barnsparande och genom att aktivt delta i olika forum.