Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Policy för sponsring

 • Vi sponsrar idrott och kultur.
 • Vi sponsrar föreningar och organisationer som engagerar och når många människor i Lekebergs kommun med omnejd.
 • Vi prioriterar barn- och ungdomsverksamhet.
 • Vi prioriterar samarbeten med organisationer och föreningar som är kunder i banken.
 • Sponsringen ska ge en tydlig exponering av bankens varumärke.

Vi undviker följande:

 • Att sponsra enskilda personer.
 • Att sponsra verksamheter som inte ligger i linje med bankens värderingar och etik.
 • Att sponsra verksamheter som är skadliga för miljön.
 • Att sponsra enskilda lag inom en förening.
 • Skolresor eller liknande resor.

Mervärden för Lekebergs Sparbank

Vi vill att sponsringssamarbetet ska innehålla mervärden genom:

 • Att vi är er kontoförande bank.
 • Att vårt varumärke finns med i er marknadsföring.
 • Att vi har möjlighet att erbjuda kundträffar och möten med t.ex. medlemmar, ledare, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer. 
 • Att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats. 

Miljömedvetenhet

Lekebergs Sparbank bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och bygdens framtid. Detta innebär att vi vill att de föreningar som ansöker om sponsring kan visa en miljömedvetenhet i sina verksamheter, t.ex. avfallssortering, energibesparingar, användning av miljöprodukter.

Aktuellt protokoll

Det är viktigt att banken har rätt uppgifter om vem som ingår i föreningens styrelse, vem som disponerar föreningens konton m.m. Därför vill vi varje år ha ett nytt protokoll som visar detta.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga