Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Policy för sponsring

 • Vi sponsrar idrott och kultur 
 • Vi sponsrar föreningar och organisationer som engagerar och når många människor i Lekebergs kommun med omnejd 
 • Vi prioriterar barn- och ungdomsverksamhet 
 • Vi prioriterar samarbeten med organisationer och föreningar som är kunder i banken 
 • Sponsringen ska ge en tydlig exponering av bankens varumärke

Vi undviker följande:

 • Att sponsra enskilda personer 
 • Att sponsra verksamheter som inte ligger i linje med bankens värderingar och etik eller är skadliga för miljön 
 • Att sponsra enskilda lag inom en förening 
 • Skolresor eller liknande resor

Mervärden för Lekebergs Sparbank
Vi vill att sponsringssamarbetet ska innehålla mervärden genom:

 • Att vi är er kontoförande bank 
 • Att vårt varumärke finns med i er marknadsföring 
 • Att vi har möjlighet att erbjuda kundträffar och möten med t.ex. medlemmar, ledare, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer. 
 • Att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats. 

Miljömedvetenhet
Lekebergs Sparbank bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och bygdens framtid. Detta innebär att vi vill att de föreningar som ansöker om sponsring kan visa en miljömedvetenhet i sina verksamheter, t.ex. avfallssortering, energibesparingar, användning av miljöprodukter etc.

Aktuellt protokoll

Det är viktigt att banken har rätt uppgifter om vem som ingår i föreningens styrelse, vem som disponerar föreningens konton m.m. Därför vill vi varje år ha ett nytt protokoll som visar detta.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga